На головну

Облік і аналіз роботи органів ДПН

Працівники органу ДПН ГРОЧС ведуть картку обліку роботи, на підставі якої щомісяця складаються відомості про роботу органу ДПН. Форми і порядок ведення зазначених документів визначаються Головним державним інспектором Республіки Білорусь з пожежного нагляду. В органах ДПН обласних (Мінського міського) управлінь МНС на підставі відомостей про роботу органів ДПН ГРОЧС виконується узагальнений аналіз. В органах ДПН ведеться службова документація відповідно до номенклатури справ і певна нормативними правовими актами МНС Республіки Білорусь регламентують діяльність щодо здійснення державного пожежного нагляду, а також:

справа з планами роботи, звітними матеріалами по виконанню планів, а також відомостями про виконану позапланової роботі;

справа з інформаційними листами, оглядами, вказівками з питань діяльності органів ДПН;

справа з матеріалами інспектування службової діяльності органу ДПН.

З метою узагальнення та аналізу діяльності органів ДПН, відповідно до вимог наказу Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь від 30 листопада 2012 року «Про надання відомчої звітності» здійснюється збір та подання звітних даних у вищестоящі органи ДПН. Залежно від періодичності, визначеної вищевказаним нормативно-правовим актом, звітні відомості відповідно до встановлених форм представляються органами ДПН Г (Р) ОЧС в органи ДПН обласних (Мінського городскою) УМНС. Отримані дані узагальнюються, аналізуються та не пізніше певної дати подаються до органу ДПН МНС.

 Відомості про показники забезпечення пожежної безпеки  місячна
 Відомості про роботу органів державного пожежного нагляду  місячна
 Відомості про кількісний та якісний склад державних інспекторів з пожежного нагляду Республіки Білорусь  піврічна
 Відомості про наявність об'єктів  річна
 Відомості про стан систем протипожежного захисту в будівлях підвищеної поверховості  піврічна
 Відомості по нормативно-технічної роботи  піврічна
 Відомості про протипожежний стан деяких об'єктів  піврічна
 Відомості щодо забезпечення пожежної безпеки під час збирання врожаю  річна тижнева (з 20.07 по 31.08)
 Відомості щодо забезпечення пожежної безпеки під час проведення різдвяних і новорічних свят  річна
 Відомості про протипожежний стан дитячих оздоровчих таборів  піврічна
 Відомості про протипожежний стан об'єктів освіти  піврічна тижнева (з 01.08 по 31.08)
 Відомості про протипожежний стан об'єктів тваринництва і птахівництва  квартальна
 Відомості про результати наглядової діяльності на об'єктах заготівлі, переробки та зберігання грубих кормів  тижнева
 Відомості про технічний стан пожежної автоматики  квартальна
 Відомості про виконання координаційних планів перевірок  піврічна

Крім перерахованих звітних даних, органи ДПН на відповідному рівні щоквартально подають до органів статистики (районні, обласні, республіканські) відомості про пожежі та наслідки від них по територіальну приналежність.

У міру накопичення справ про адміністративні правопорушення за кожним фактом індивідуально в органах ДПН складається картка встановленої форми. Дані відомості в установлені терміни подаються в центральний реєструючий орган (МВС Республіки Білорусь) єдиної державної системи реєстрації та обліку правопорушень.

В рамках нагляду за правозастосовчої діяльністю щодекадно органами ДПН Г (Р) ОЧС подаються до органів прокуратури матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи по пожежам, а щоквартально справи про адміністративні правопорушення.

Залежно від оперативної обстановки, пов'язаної з пожежами та загибеллю людей від них, рівня пожежної безпеки об'єктів і населених пунктів регіону, а також інших факторів, за офіційним запитом (вказівкою) органами ДПН можуть бути представлені до вищих органів ДПН, органи влади і управління , інші відомості.

ДПН є великою і складною системою, яку можна вивчати лише з використанням аналізу.

Основні цілі аналізу та оцінки:

визначення напрямків і організаційних форм в роботі;

підвищення ефективності використання сил і засобів з урахуванням конкретного стану оперативної обстановки;

вдосконалення організаційної роботи, стилю і методів керівництва особовим складом;

організація взаємодії служб і підрозділів;

організація взаємодії з іншими державними і громадськими організаціями, наглядовими органами.

Досягненню зазначених цілей сприяє проведена аналітична робота, яка має такі напрямки:

вивчення тенденцій виникнення пожеж і обумовлюють їх чинників, що дозволяє зробити прогностичні висновки про їх зростанні або зниженні і виробити відповідні заходи;

комплексний аналіз оперативної обстановки на території, що обслуговується за певний період часу (квартал, півріччя, 9 місяців та рік), висновки якого забезпечують подальшу розробку поточних планів;

поточний (безперервний) аналіз оперативної обстановки на основі оцінки добової і декадної інформації;

проблемний аналіз.

На основі аналізу виробляються заходи по різним напрямкам протипожежного захисту, які потім знаходять своє відображення в планах, наказах, розпорядженнях. Перш ніж приступити до аналізу, необхідно обробити інформацію, що надійшла. Документи, що надійшли з підпорядкованих підрозділів, перевіряються арифметично і логічно. При цьому кожна цифра, показник розглядаються як відображення реальної дійсності. Функції органів ДПН в області аналітичної роботи визначені відповідними документами, що регламентують їх діяльність. Це можуть бути:

аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в республіці (області, місті);

розробка оглядів про діяльність органів ДПН;

розробка заходів щодо поліпшення профілактичної роботи та організації гасіння пожеж.

З метою пристосування системи аналітичної роботи до реальних умов її функціонування в УМНС створені організаційно-аналітичні відділи. Найбільш актуальним завданням, яке стоїть перед цими підрозділами, є скорочення термінів обробки інформації. Організаційно-аналітичні відділи повинні забезпечити суворе виконання заданих термінів видачі органам управління аналізу інформації, як про стан, так і про тенденції розвитку захисту об'єктів в республіці, області від НС. Організаційно-аналітичні відділи дозволяють організувати безперервний, якісний аналіз інформації, який є основою оперативного управління. Подальший розвиток аналітичної роботи в органах і підрозділах з НС вимагає вдосконалення її інформаційного забезпечення.

  Перелік продукції і послуг, що підлягає обов'язковій сертифікації за показниками пожежної безпеки. |  Перевірка службової діяльності органів ДПН

 організація огляду |  Роль органів державного пожежного нагляду в організації добровільних пожежних формувань і керівництво їх діяльністю. |  Обов'язки органів ДПН. |  Перелік складових робіт і послуг ліцензійної діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки. |  Організація ліцензування, ліцензійні вимоги і умови. |  Взаємодія органів ДПН з керівниками та посадовими особами суб'єктів господарювання |  Червня 1993 № 2403-XII |  Про вдосконалення контрольної (наглядової) діяльності в Республіці Білорусь |  Нагляд за відповідністю вимогам пожежної безпеки продукції і товарів (робіт і послуг). |  Постанова Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь 25.06.2003 N 26 ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ. Глава8 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати