На головну

Червня 1993 № 2403-XII

Стаття 15. Компетенція місцевих Рад депутатів, виконавчих і розпорядчих органів

Місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи:

1) регулярно аналізують стан пожежної безпеки, приймають з цих питань рішення, розробляють плани і здійснюють заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на відповідній території;

2) вирішують питання організації органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій, а також їх фінансування, якщо інше не встановлено бюджетним законодавством Республіки Білорусь;

3) виключено;

4) встановлюють у разі підвищення пожежної небезпеки на відповідних територіях особливий протипожежний режим і додаткові вимоги пожежної безпеки, узгоджені з органами державного пожежного нагляду;

5) сприяють створенню і діяльності організацій, що спеціалізуються на виконанні протипожежних робіт і послуг, виготовленні протипожежного обладнання;

6) здійснюють перевірки і проводять огляди протипожежного стану населених пунктів і житлового фонду, залучають організації для здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;

7) організовують навчання населення заходам пожежної безпеки;

8) залучають в установленому порядку населення, трудові колективи і військові частини до участі в боротьбі з пожежами, створюють позаштатні пожежні формування (команди, дружини, розрахунки, групи позаштатних пожежних інспекторів, навчально-методичні центри, клуби юних пожежних), проводять перевірки їх роботи .

23. Взаємодія органів ДПН з іншими наглядовими органами.

Стаття 33. Органи державного пожежного нагляду

ЗАКОН УКРАЇНИ Про пожежну безпеку від15 червня 1993 № 2403-XII

Державний пожежний нагляд в Республіці Білорусь здійснюється органами державного пожежного нагляду.

Систему органів державного пожежного нагляду визначає Головний державний інспектор Республіки Білорусь з пожежного нагляду.

Приписи, висновків, постанови, протоколи та попередження органів державного пожежного нагляду в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання органами державного управління, місцевими виконавчими і розпорядчими органами, іншими організаціями, їх посадовими особами, громадянами. Вони можуть бути змінені або скасовані тільки вищестоящими посадовими особами органів державного пожежного нагляду або оскаржені до суду. Оскарження розпоряджень, висновків, постанов, протоколів і попереджень не зупиняє їх дії. Взаємодія органів ДПН з керівниками та посадовими особами суб'єктів господарювання |  Про вдосконалення контрольної (наглядової) діяльності в Республіці Білорусь

 Позаштатного пожежного інспектора |  Загальне керівництво і контроль за роботою клубу |  Організація і структура клубу |  Управління та керівництво клубом |  Умови та порядок проведення оглядів протипожежного стану житлових будинків в населених пунктах. |  організація огляду |  Роль органів державного пожежного нагляду в організації добровільних пожежних формувань і керівництво їх діяльністю. |  Обов'язки органів ДПН. |  Перелік складових робіт і послуг ліцензійної діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки. |  Організація ліцензування, ліцензійні вимоги і умови. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати