На головну

Порядок роботи та обов'язки комісії

5. Комісія не рідше одного разу на півріччя проводить детальну перевірку всіх виробничих, складських, лабораторних, підсобних, адміністративних та інших приміщень, території підприємства з метою виявити порушення стандартів, норм і правил пожежної безпеки та розробляє заходи щодо їх усунення.

6. Намічені комісією заходи оформляються актом, затверджуються керівником підприємства і підлягають виконанню у встановлені терміни.

7. Контроль за виконанням заходів, перелічених в акті комісії, покладається на начальника пожежної служби (команди, дружини), або службу охорони праці об'єкта.

8.Комісія:

8.1. розробляє положення про щорічні громадських оглядах-конкурсах протипожежного стану цехів, виробничих ділянок на кращу організацію винахідницької та раціоналізаторської роботи з питань пожежної безпеки, змагання розрахунків добровільної пожежної дружини, проводить ці огляди і змагання, вносить пропозиції щодо заохочення їх переможців;

8.2. періодично, але не рідше ніж один раз протягом року, перевіряє наявність у виробничих, складських, лабораторних, підсобних, адміністративних та інших приміщеннях інструкцій з пожежної безпеки, їх відповідність пожежної небезпеки об'єктів, знання вимог інструкцій інженерно-технічним складом, робітниками і службовцями;

8.3. вносить адміністрації об'єкта пропозиції щодо організації протипожежного інструктажу і пожежно-технічного мінімуму, розробляє по ним програми, визначає категорії працюючих, які підлягають навчанню пожежно-технічного мінімуму, і через пожежну службу або службу охорони праці об'єкта організовує проведення занять та прийняття заліків;

8.4. готує і подає керівникові підприємства для включення в програми його економічного розвитку пропозиції з придбання пожежної техніки та засобів пожежогасіння, впровадження засобів протипожежної автоматики та науково-технічних розробок, спрямованих на зниження пожежної небезпеки технологічного процесу, створення структурного підрозділу по проведенню науково-дослідних розробок в області пожежної безпеки, інших питань, які вимагають вкладення капітальних витрат.

  завдання комісії |  Групи позаштатні пожежних інспекторів. Порядок затвердження, функції, права та обов'язки.

 Про вдосконалення контрольної (наглядової) діяльності в Республіці Білорусь |  Система пожежної безпеки Республіки Білорусь. |  Здійснення нагляду органами ДПН за новоспоруджуваної об'єктами. |  Компетенція місцевих Рад депутатів, виконавчих і розпорядчих органів. |  Обов'язки республіканських органів державного управління щодо забезпечення пожежної безпеки |  Обов'язки керівників та посадових осіб підприємств щодо забезпечення пожежної безпеки |  Протипожежну пропаганду здійснюють всі посадові особи органів ДПН. |  Види позаштатних пожежних формувань. Нормативні документи, що регламентують діяльність позаштатних пожежних формувань, громадських об'єднань. |  Пожежно-технічні комісії на підприємствах. Завдання, порядок роботи і обов'язки. |  Позаштатного пожежного інспектора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати