На головну

Система показників рентабельності і методи їх розрахунку

Загальна формула розрахунку рентабельності: R = П / V

На практиці найчастіше застосовують:

1) рентабельність всього капіталу (сукупних активів) по бухгалтерського прибутку (прибуток до оподаткування):

 П до готівка. - Прибуток до оподаткування;

2) загальна рентабельність власного капіталу по бухгалтерського прибутку:

 КСГ. собств. - Власний середньорічний капітал

3) рентабельність продажів по чистому прибутку:

 П чистий. - Прибуток чистий;

У реал- обсяг реалізації

4) рентабельність продажів по прибутку від реалізації:

 П реал- прибуток від реалізації

5) рентабельність власного капіталу по чистому прибутку

6) рентабельність виробництва:

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства, як в цілому, так і прибутковість різних напрямків діяльності.

  Аналіз динаміки і структури показників прибутку. Факторний аналіз прибутку. |  Оцінка ефективності та інтенсивності використання капіталу.

 Оцінка конкурентоспроможності товару і виробництва. Аналіз якості продукції. |  Аналіз використання трудових ресурсів за часом |  Аналіз оплати праці. |  Аналаіз складу, динаміки і структури ОС |  Аналіз впливу факторів використання ОС на обсяг виконаних робіт і фондовіддачу. |  Аналіз складу і структури оборотних коштів, ефективності їх використання. |  Аналіз використання матеріальних ресурсів і стану їх запасів. |  Аналіз загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції і витрат на 1 рубль продукції. |  Аналіз СС за статтями і елементами витрат. |  Комплексна оцінка ефективності використання виробничих ресурсів підприємства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати