Головна

Аналіз загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції і витрат на 1 рубль продукції.

Джерелом інформації для аналізу собівартості продукції є: річна статистична форма звітності №5-З «Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)», форма №2 «Звіт про фінансові результати» (річний).

Об'єктами аналізу собівартості продукції є наступні показники: повна собівартість продукції, витрати на один карбованець виробленої продукції, структура собівартості за елементами витрат.

Собівартість продукції - вартісна оцінка використаних в процесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних засобів, трудових ресурсів.

За економічним змістом собівартість групується за елементами витрат і калькуляційними статтями.

Типові статті:

1. Сировина і матеріали;

2. Зворотні відходи;

3. Куплені вироби, напівфабрикати, послуги виробничого характеру сторонніх організацій;

4. Паливо і енергія на технологічні потреби;

5. Заробітна плата виробничих робітників;

6. Відрахування на соціальні потреби;

7. Витрати на підготовку і освоєння виробництва;

8. Загальновиробничі витрати;

9. Загальногосподарські витрати;

10. Втрати від шлюбу;

11. Інші виробничі витрати;

12. Комерційні витрати.

1 - 11 - виробнича собівартість.

1 - 12 - повна собівартість.

Загальновиробничі витрати включають витрати на утримання та експлуатацію обладнання і цехові витрати на управління, амортизацію обладнання, мастильні матеріали, заробітну плату робітників, які обслуговують обладнання, відрахування на соціальні потреби, витрати на ремонт обладнання.

Для підприємств будіндустрії використовується наступна калькуляція витрат:

1. Сировина і матеріали;

2. Допоміжні матеріали;

3. Транспортні витрати, в т. Ч. Внутрішньозаводський транспорт;

4. Витрати на оплату праці основних робітників;

5. Додаткова заробітна плата основних робітників;

6. Відрахування на соціальні потреби;

7. Електроенергія;

8. Амортизація;

9. Витрати на воду, пар, газ, стиснене повітря;

10. Витрати по експлуатації обладнання;

11. інші прямі витрати;

12. Цехові витрати;

13. Загальнозаводські витрати (податки);

14. Втрати від шлюбу;

15. Інші виробничі витрати;

16. Позавиробничі витрати.

1 - 12 - цехова собівартість.

1 - 13 - виробнича собівартість;

1 - 16 - повна собівартість.

Важливим показником собівартості продукції є витрати на рубль випущеної продукції, які визначаються як відношення загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості виробленої продукції. По-перше, він універсальний, оскільки може розраховуватися в будь-якій галузі виробництва. По-друге, наочно показує пряму залежність між собівартістю і прибутком, причому не тільки в цілому, але і по окремих елементах. Витрати на карбованець виробленої продукції характеризує рівень издержкоемкости продукції в цілому по підприємству.

  Аналіз використання матеріальних ресурсів і стану їх запасів. |  Аналіз СС за статтями і елементами витрат.

 Показники організаційно-технічного рівня і їх вплив на обсяг пр-ва. |  Дослідження впливу факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції. |  Аналіз кон'юнктури ринку і положення товару на ринку. |  Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції. |  Оцінка конкурентоспроможності товару і виробництва. Аналіз якості продукції. |  Аналіз використання трудових ресурсів за часом |  Аналіз оплати праці. |  Аналаіз складу, динаміки і структури ОС |  Аналіз впливу факторів використання ОС на обсяг виконаних робіт і фондовіддачу. |  Аналіз складу і структури оборотних коштів, ефективності їх використання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати