Головна

Системи координат (декартові, полярні, циліндричні, сферичні).

ДЕКА? Ротів систему? МА Координаційної? Т, прямолінійна система координат на площині або в просторі.

1-я вісь - вісь абсцис

2-я вісь - вісь ординат

3-тя вісь - вісь аплікат

Щоб знайти компоненти вектора потрібно з координат його кінця відняти координати початку.

Полярна система координат - двовимірна система координат, в якій кожна точка на площині визначається двома числами - полярним кутом і полярним радіусом. Полярна система координат особливо корисна у випадках, коли відносини між точками простіше зобразити у вигляді радіусів і кутів. Полярна система координат задається променем, який називають нульовим або полярною віссю. Точка, з якої виходить цей промінь називається початком координат або полюсом. Будь-яка точка на площині визначається двома полярними координатами: радіальної і кутовий. Радіальна координата (зазвичай позначається r) відповідає відстані від точки до початку координат. Кутова координата, також називається полярним кутом або азимутом і позначається ФМ, дорівнює розі, на який потрібно повернути проти годинникової стрілки полярну вісь для того, щоб потрапити в цю точку.

Циліндричної системою координат називають тривимірну систему координат, яка є розширенням полярної системи координат шляхом додавання третьої координати (зазвичай позначається z), яка задає висоту точки над площиною.

Сферичними координатами називають систему координат для відображення геометричних властивостей фігури в трьох вимірах за допомогою завдання трьох координат, де r - відстань до початку координат, а? і фі - зенітний і азимутальний кут відповідно.

II. Лінійна алгебра} Змішане твір і його властивості |  Матриця, приклади та операції над матрицею.

 Пряма на площині і різні форми її подання. |  Відстань від точки до прямої на площині |  множення матриць |  Підстановки, транспозиції і їх властивості. |  Визначник матриці. Приклади застосування. |  властивості визначника |  властивості визначників |  Методи звернення матриці. |  властивості |  Системи лінійних рівнянь. Теорема Кронеккера-Капеллі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати