Головна

Судочинства, Статут про покарання, що накладаються світовими суддями.

Реформа проголосила наступні принципи: незалежність суду;

всесословность суду;

устность і гласність судового процесу;

рівність всіх перед судом;

незмінюваність суддів і слідчих;

розгляд справи за участю присяжних засідателів;

виборність суддів і присяжних засідателів;

встановлення прокурорського нагляду;

введення інституту присяжних повірених.

Суди поділялися на: загальні (Окружні суди, створюються для декількох повітів, судові палати у цивільних і кримінальних справах, в територію діяльності яких входили кілька губерній чи областей, і касаційні департаменти Сенату по цивільних і кримінальних справах);

місцеві (Волосні суди, мирові судді і з'їзди мирових суддів).

В результаті реформи була створена адвокатура- для захисту в кримінальному процесі та представництва у цивільних справах, і нотаріат - для оформлення і посвідчення угод.

Світові судді обиралися органами місцевого управління на основі майнового цензу, санкціонувалися губернатором і затверджувалися Сенатом. До їх компетенції входили незначні кримінальні та цивільні справи, які розглядалися ними одноосібно, усно, публічно, з можливою участю повірених. окружним судам були підсудні всі кримінальні справи, що не входили в компетенцію мирових суддів, за винятком злочинів, карається позбавленням або обмеженням прав стану, які розглядалися за участю присяжних, і цивільні справи з ціною позову понад 500 рублів.

попереднє слідство проводили судові слідчі, що працювали при окружних судах. Судді призначалися імператором за поданням міністра юстиції.

судові палати були апеляційною інстанцією для окружних судів у справах, розглянутих без присяжних засідателів, і розглядали найважливіші державні та посадові злочини в якості суду першої інстанції.

дізнання проводилось жандармерією, попереднє слідство - членом судової палати. Сенат був вищою касаційною інстанцією для всіх судових органів. Земська реформа 1864 р та Городова реформа 1870 р |  Військово-судова реформа 1867 р

 Станові і політичні реформи Петра I |  Артикулвійськовий 1715 р .: загальна характеристика; поняття злочину; класифікація злочинів і система покарань. |  Короткий зображення процесів чи судових тяжб »1715 року і Указ« Про формі суду »1723 року і їх значення в розвитку судового процесу. |  питання 27 |  Установа для управління губерній ... »1775 р .: реформа адміністративно-територіального поділу та місцевого управління; перетворення судової системи |  Державні перетворення при Олександрі I і Миколі I: органи центрального і місцевого управління; проект Статутний грамоти Російської імперії 1820 р |  питання 31 |  Систематизація законодавства в першій половині ХІХ ст. Повне зібрання законів Російської імперії 1830 року і Звід законів Російської імперії 1832 р |  Ухвала про покарання кримінальних та виправних »1845 р .: загальна характеристика та основні положення. |  питання 34 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати