Головна

Київська Русь: основні етапи її розвитку, диференціація населення і особливості правового статусу окремих соціальних груп, зміни в державному устрої.

Державний лад характеризує держава в певний період і використовує таке поняття, як форма держави. Форма держави складається з трьох

елементів: форми правління, форми державного устрою иполітичного режиму. За формою правління Київська Русь була ранньофеодальної монархією. На чолі держави стояв великий князь, якому належала верховна законодавча влада. При великому князі поступово сформувався рада старійшин, куди входили родичі князя, представники дружини і племінної знаті. Деякі дослідники приписують цьому органу дорадчу функцію, інші вважають, що думка ради старійшин мало визначальне значення при прийнятті рішень. іноді скликалися феодальні з'їзди, на яких вирішувалися питання розмежування влади між князями, поділу земель. віче - Народні збори - скликаються для вирішення найбільш глобальних питань загальнодержавного значення, наприклад, війни і миру. У міру зміцнення князівської влади віче поступово втрачало своє значення. Збройні сили держави були представлені дружиною и народним ополченням. Ополчення грунтувалося на десятковій системі управління, його очолював тисяцький. Управління на місцях здійснювали намісники князя (В містах) і волостели (в сільській місцевості). За формою державного устрою Київська Русь

представляла собою щодо єдине унітарна держава, потім відносини між князівствами і князями оформилися в систему, названу дворцо- Особливостями формування Давньоруської |  По-вотчинної.

 Предмет і метод ІОГП її місце в системі наук. Завдання з вивчення курсу |  питання 2 |  Східні слов'яни в прегосударственний період: соціально-економічний уклад, особливості організації публічної влади, ппротогосударства. |  Політичне життя і юр наслідки прийняття християнства Староруським гос-вом в 988г |  Установа церковної організації в Києві |  питання 7 |  питання 8 |  Новгородська і Псковська феодальні республіки: основні етапи розвитку, соціальна структура, політична організація, адміністративно-територіальний устрій |  питання 10 |  Монголо-татарські держави: соціальна структура, державний лад і право. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати