На головну

питання 2

Особливості становлення інститутів гос-ва і прва у народів нашої країни в період древн світу: держ освіти закавказзя північного Причорномор'я середньої азії. Тюрских і хозарський каганати булгарське царство

Урарту: (9-6в до нашої ери; глава д-ви: правитель, стану: знати, громадяни, ремісники, раби; форма гос-ти: восточн діспотія) -> вплив Персії, перетворення в провінції-сотрапа, виділяють дві: Східну і Західну Сатрапію-> Західна стала свободн після нападаючи Македонцев-> освіту самоостоят гос-ва> завоювання Селевкідами цього гос-ва (Селевкідів-частину Македонії після смерті А Македонського); західна сатрапії перебувала на правах автономії селевкідского царства => об'єднаний з іншими землямі-> утворення єдиного гос-ва Софена-> війна з Римом, пораженіе-> освіту Великої Вірменії, облога Римлянами ВА, падіння ВА> армения стала провінцією Риму-> звільнення , свободн царювання. Східна армения (Мала Вірменія) -> під властю Понтійського царства-> під владою Риму -> під владою візантійців

Прийняття християнства, мова: грецька, латинська, вірменська писемність

Грузинська держава (Колхіда 6 в до н е) -земледеліе, металургія, торгівля, ювелірні вироби-> в залежності від Персіі-> в залежності від Понтійського царства-> в залежності від Риму-> повний розпад гос-ва> виникнення на його місці нового лазська царства

антична Албанія(4-3 в до н.е.) об'єднання племен-> увійшла до складу А Македонского-> стала римською провінцією -> стала частиною Візантії

сарматські племена: Об'єднати племен-> завоювання Скіфії (приєднано частину) -> провостояніе західних і східних племен-> західні: сусіди Риму-> вторгнення в Рим-> договір про співпрацю; східні: муждуусобіци-> Велека переселення народів (гуни з Китаю напали на сарматів) -> під владою гунів орд, частина населення пішла в рим жити там

тюркський каганат: Плем'я тюрків утворило гос-во (вихідці з Китаю) -> союз з Китаєм, завоювання земельних> контроль Великого Шовк шляху-> воєн договір з Візантією проти Ірана-> виплата данини Іраном-> об'єднаний Ірану і Візантії проти ТГ-> завоювання нових земельних> міжусобиці розпад на західний-тюрксікй і восточний- тюркський каганат

Пристрій: глава-каган, він же военноначальник; ябгу-2е особа; Тегін -наследнік; судебн функції викон: Буюркі, тархани

Хзарскій каганат: Виділився з Зап. тюрк Каганата-> здійснення натиску Арабського Халіфата-> набіги на Албанію-> війна з АХ-> переселеніе-> співро-во Візантіей-> розгром 964г Святославом ХК

Пристрій: глава: каган, носі мову культу; зі збільшенням влади іудаїзму влада перейшла до беку (2е особа), згодом став царем у спадок; стани: тархани -народилася знати, елетебери - правителі васальних народів .; намісники кагана- тудун; суд інстанція: 7 суддів-представить всіх релігій, судді подчин призначається царського чиновника

Волзька Булгарія (Перебувала в залежності від хозар, виділилася і Восто-тюрк каганату) -> прийняття ісламу-> після падіння ХК стала незавісімой-> похід на СБ Святослава-> мирн договір-> війна з Кіевом-> війна з т-м-> падіння СБ Пристрій типово для мусульманських країн Предмет і метод ІОГП її місце в системі наук. Завдання з вивчення курсу |  Східні слов'яни в прегосударственний період: соціально-економічний уклад, особливості організації публічної влади, ппротогосударства.

 Особливостями формування Давньоруської |  Київська Русь: основні етапи її розвитку, диференціація населення і особливості правового статусу окремих соціальних груп, зміни в державному устрої. |  По-вотчинної. |  Політичне життя і юр наслідки прийняття християнства Староруським гос-вом в 988г |  Установа церковної організації в Києві |  питання 7 |  питання 8 |  Новгородська і Псковська феодальні республіки: основні етапи розвитку, соціальна структура, політична організація, адміністративно-територіальний устрій |  питання 10 |  Монголо-татарські держави: соціальна структура, державний лад і право. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати