На головну

Первинні і вторинні джерела хімічної інформації.

Навіть гугл, мать вашу не знає що за джерела хімічної інформації.

Ебаться-срать я скінчив ... цей квиток

КВИТОК 14

Періодично і неперіодично змінюються свойтсва елементів по їх розташуванню в таблиці Менделєєва. Енергія іонізації атомів, спорідненість до електрона. Поняття про елеткроотріцательності.

Періодичний закон Менделєєва: властивості простих тіл, а також форми і властивості з'єднань елементів знаходяться в періодичній залежності від величини атомних ваг елементів. Нова формульровка: Сво-ва хім. елементів, а також форми і сво-ва з'єднань елементів знаходячи. в період. Залежно від величини заряду ядра їх атомів.

Розділивши всі елементи на періоди і розташовуючи один з іншим так, щоб подібні за властивостями і типу утворених соед-ий елементи знаходилися один над одним, Менделєєв склав таблицю, названу їм період. системою елементів по групах і рядах. Збрешемо-я таблиця складається з 10 гориз. рядів і 8 вертик. стовпців або груп, в к-их один під іншим розташовані подібні між собою елементи.

період(7) -горіз. ряд елементів, располож. в порядку вік. порядкового номера. В межах періоду зі зростанням поряд. номера змінюються свій-ва елементів:

 * Метал. сво-ва слабшають; * Неметал. сво-ва посилюються; * Зростає валентність по кисню (від 1 до 8); * Зменшення валентності за воднем (від 4 до 1, починаючи з 4 групи); * Сво-ва соед-ий змінюються від основних через амфотерні до кислотних.

В межах малий. періодів зміна сов-в йде швидше, ніж у великих. У елем-ів великих періодів спочатку відбувається заповнення не зовнішнього, а предвнеш. електро-го шару, тому великі періоди діляться на 2 ряди. Елементи парних рядів великих періодів є металами, т. К. Містить 1,2 e на зовнішньому рівні.

Зі зміною числа e на зовн. рівні у елементів одного і того ж періоду зліва на право незначно, зменшується R. При повів. числа e уваліч. сила Кулонівського взаємодії.

Група (8). У кожній групі виділяється головна і побічна підгрупа.

 * Головна подгрев. (А) утворена елементами великих і малий. періодів, що мають однакове число e на зовнішньому рівні, рівне № групи. Тому сво-ва елементів подібні і вони утворюють сімейства.

 * Побічні підгрупи (В) утворені тільки елементами великих періодів. Вони містять не зовнішньому рівні 1-2 e і є Металами. Ступінь окислювання може бути не дорівнює № групи. Така особливість послужила основою поділу груп на підгрупи.

Тільки елементи А подгрев. (Начин. З 4) утворюються летючі сполуки-я. В межах А підгрупи метал-ие властивості ^, а неметалл. слабшають, т. к ^ R атома і легкість віддачі e. Найактивніший Ме - Fr (Францій), найактивніший неМе - F (фтор).

енергія іонізації- Енергія, необх-ая для такого збудження e, щоб він зміг відокремитися від атома.

спорідненість e - Енергія адсорбції e при присоед-ванні до ізольованого атому в газовій фазі, з образів-му однозарядного «-« іона.

електронегативність - Характеризує здатність атома приєднувати e, при утворенні хім. зв'язку. ЕО елемента не є постійною величиною: вона залежить від валентності, що проявляється атомом у відповідному з'єднанні. ЕО залежить від заряду іона. Чим більш типовим Ме є елем-т, тим нижче його ЕО; чим більш типовим є елем-т, тим вище його ЕО. Залежність електроднихпотенціалів від концентрації. Рівняння Нернста. Розрахунок Енергії Гіббса оксиди-восст процесів по ЕРС гальванічного ел-та |  Каталозі, каталізатори. Основні типи каталізаторів. Принцип мікроскопічної оборотності. Інгібітори.

 Солі, основні властивості. Гідроліз солей. Приклади. |  Хімія як наука про речовини та їх перетворення. Місце хімії в системі наук. Матерія. Хімічна форма енергії. Суміші і речовини. Властивості матеріалів. Аналіз і синтез. |  Ізольовані і неізольовані системи. Функції стану, рівняння стану. Робота теплота і енергія. Температура. Внутрішня енергія. |  Амфотерность. Водневий показник. Поняття про індикатори. Ацидиметрія. Буферні розчини. |  Ентальпія. Перший закон термодинаміки. Правила термохіміі. Закон Гесса. |  Ентропія. 2 закон термодинаміки. 3 закон термодинаміки. |  Електроліз. Електроліз водних розчинів і розплавів. Закони Фарадея. Практичне застосування елеткроліза. |  Електродні потенціали. Електродні потенціали металів і фактори, що впливають на їх величину. Поняття про стандартні потенціали. Стандартний (нормальний) водневий потенціал. |  Твір розчинності Умови освіти і ратсворенія опадів. Іонний обмін і ионообменники. |  Радіоактивність. Ізотопи і ізобари. Види випромінювань. Ядерні перетворення. Ряди радіоактивних перетворень. Ядерне поділ і ядерний синтез. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати