На головну

I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

  1.  Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  2.  I.2.2. Основні будівельні креслення.
  3.  I.3.2. Цілі і основні етапи розбивочних робіт.
  4.  II.1 Основні елементи грошової маси
  5.  II. Системи збудження СД і їх основні властивості
  6.  III. Основні конституційні засади організації Російської держави.

При аналізі соціально-психологічних явищ в організаціях психологи оперують такими поняттями: 1) «організація»; , 2) «особистість працівника»; 3) «ставлення до праці».

Дослідження організації передбачає використання таких понятійних категорій, як структура і функції; динаміка організації; соціально-психологічний клімат; причини виникнення та способи вирішення конфліктів; процес впровадження нововведень. при вивченні особистості працівника застосовуються такі поняття, як «адаптація працівників в організаційних умовах»; «Особистість керівника» (соціально-психологічні вимоги до особистості і діяльності керівників різних рангів - бригадирів, майстрів, менеджерів, директорів); «Підбір, розстановка і атестація персоналу в організаціях»; «Організація професійного та соціально-психологічного навчання працівників»; «Вивчення потреб, інтересів, норм, моральних цінностей працівників організації». аналіз ставлення до праці можливий при використанні таких понять, як «задоволеність працею» (тип і ступінь задоволеності); "продуктивність праці"; «Трудова і громадська активність працівників»; «Дисципліна праці»; «Стимулювання праці» (моральне і матеріальне).

Наведеними поняття ми, безумовно, не описується весь спектр проблем, з якими стикається практичний психолог, що працює в організаціях. Разом з тим саме вони являють собою


основні соціально-психологічні чинники, що мають місце в системі організації. Центральна проблема організаційної соціальної психології полягає у вивченні впливу соціально-психологічних факторів на підвищення ефективності праці. У цьому плані соціальні психологи зосереджують свою увагу на двох питаннях: які соціально-психологічні фактори роблять найбільш істотний вплив на ефективність праці і яким чином вони впливають на неї. Тобто стоїть завдання з'ясувати ступінь і спрямованість впливу соціально-психологічних факторів, встановити, які саме чинники підвищують ефективність, а які знижують. З урахуванням цього основного питання - питання про ефективність праці - ми і будемо розглядати всі проблеми організаційної соціальної психології. Глава I. Предмет організаційної соціальної психології |  МІСЦЕ І РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ФІРМУ

 Показники соціально-психологічного Клімату ......................... 133 |  Глава VI. Психологічне забезпечення впровадження інновацій .................... 140 |  Глава X. Соціально-психологічні чинники формування ставлення |  ПРЕДМЕТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ |  Глава I. Предмет організаційної соціальної психології |  Організаційна соціальна психологія |  Глава I. Предмет організаційної соціальної психології |  ЗАРУБЕЖНАЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ |  Теорія Ф. У. Тейлора |  Глава II. Зарубіжна організаційна соціальна психологія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати