Головна

Сутність, склад і структура оборотних коштів.

Оборотні кошти - Вартісна оцінку оборотних виробничих фондів і фондів обігу. Оборотні кошти одночасно функціонують як у сфері виробництва, так і в сфері обігу, забезпечуючи безперервність процесу виробництва і реалізації продукції.

Оборотні виробничі фонди (ВПФ) - Це частина засобів виробництва, які повністю споживаються в кожному циклі виробництва, повністю переносять свою вартість на вироблену продукцію і цілком відшкодовуються після кожного виробничого циклу.

ОПФ класифікуються за такими елементами:

1) Виробничі запаси (Сировина, основні і допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо, тара, запасні частини для ремонту обладнання, малоцінні і швидкозношувані предмети);

2) Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виробництва (НЗВ). Незавершене виробництво являє собою продукцію, що не закінчену виробництвом і підлягає подальшій обробці;

3) Витрати майбутніх періодів - Це витрати на освоєння нової продукції, плата за передплатні видання, оплата на кілька місяців вперед орендної плати та ін. Ці витрати списуються на собівартість продукції в майбутніх періодах.

фонди звернення - Це сукупність всіх коштів, що функціонують у сфері обігу. До них відносяться:

- Готова до реалізації продукція, що знаходиться на складах підприємства; - Продукція відвантажена, але ще не оплачена покупцем;

- Грошові кошти (в касі підприємства і на рахунках в банку);

- дебіторська заборгованість - Це кошти даного підприємства, що знаходяться в обороті інших підприємств.
 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. |  Види, форми і системи оплати праці

 Піраміда стратегій і стратегічні альтернативи організацій. |  За ступенем готовності товару |  Особливості нерухомості як товару |  Оцінка вартості нерухомості методом прямої капіталізації. |  Технологія оцінки вартості нерухомості витратним методом. |  Сутність і особливості ринку нерухомості. |  Сутність ПДВ, порядок його обчислення і сплати. |  Чи не має право застосовувати УСН |  Аналіз собівартості продукції підприємства |  Аналіз використання трудових ресурсів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати