На головну

Особливості малого бізнесу в нафтохімічному комплексі.

Ек-ка ринкового типу відрізняється від планової не так великими підприємствами, скільки наявністю малих підприємств. Малий бізнес традиційно є найбільш ринковою формою ведення бізнесу. Він здатний швидко перебудуватися під вимоги ринку, має гнучкі форми стимулювання праці, швидко освоює перспективні ринкові ніші.

Виділяють 4 види малих підприємств:

1. які працюють за постійним господарським зв'язкам з великим бізнесом виробляючи для нього елементи кінцевого продукту або звільняючи їх від виконання непрофільної функції. Ця форма малого бізнесу дозволяє великому без переналагодження всього виробництва переналагодити спектр продуктів, що випускаються.

2. випуск нескладних товарів масового попиту. Найбільш гнучка форма малого бізнесу.

3. венчурні фірми. У невеликих масштабах освоюють випуск нових товарів або технологій. 90% венчурних фірм розоряється 10% отримує надприбутки.

4. надання послуги висококваліфікованих спец-в (аудит, юрид-е послуги)

Хім.пром-ть явл-ся галуззю де визначальними явл-ся великі підприємства. Є невелике число галузей де ефективний малий бізнес:

1) виготовлення виробів із пластмас

2) виготовлення виробів з гуми

3) виготовлення лаків і фарб

4) виготовлення ліків
 Інвестиційна привабливість підприємств нефтегазохимического комплексу РТ |  Сировинна база і розміщення химич. промисловості.

 Функції Центрального банку. |  Взаємозв'язок фінансів з іншими ек-ми категоріями. |  Організація бюджетного процесу. |  Глобальні проблеми світового господарства. |  Міжнародна економічна інтеграція. Етапи розвитку. Рівні інтеграції. |  Стадії розвитку і фінансування бізнесу. |  Маркетинг як система діяльності на ринку. |  Сучасний стан хімії РФ. |  Характеристика процесів спеціалізації та кооперування в галузі. |  Особливості конкурентної поведінки підприємств нефтегазохимического комплексу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати