На головну

неполярні діелектрики

 - Сумарний вектор напруженості в діелектрику.

Під дією зовнішнього електростатичного поля молекули «витягуються» і тим самим поляризуються. поляризація - Процес деформації молекул, що приводить до утворення диполя. При цьому молекула розглядається як пружне тіло.  - Коефіцієнт пружності.

величина  - Поляризованість молекули діелектрика.

- питома величина дипольного моменту (вектор поляризації).  - Концентрація (число молекул в одиниці об'єму).

величина  - Поляризованість одиниці об'єму (сприйнятливість діелектрика).

и  залежать від природи діелектрика і не залежать від температури. Діелектрики в електричному полі. Поляризація 2-х типів діелектриків. Вектор поляризації. Поле в діелектриках. |  полярні діелектрики

 Предмет і завдання курсу електромагнетизму (ЕЛМ). Роль ЕЛМ взаємодій в природі. Поняття заряду, його властивості. Взаємодія зарядів. Закон Кулона. |  Взаємодія зарядів. |  Робота по переміщенню заряду в електричному полі. Потенційний характер електростатичного поля. Теорема про циркуляцію. |  Електричне поле зарядженої поверхні. |  Теорема Гаусса в діелектриках. Сегментоелектрікі. П'єзоефект. |  Сегментоелектрікі і п'єзоефект |  Енергія взаємодії електричних зарядів. Власна енергія заряду. Енергія електричного поля. Елементи термодинаміки електричного поля. |  Власна енергія зарядженого тіла |  Постійний електричний струм. Основні характеристики поля постійного струму. Теорема про неперервність ліній струму. Закон Ома в диференціальній формі. |  Закон Ома |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати