На головну

питання 15

Матриці в Mathcad

Вектори і матриці розглядаються в програмі Mathcad як одномірні і двовимірні масиви даних.

Матриця створюється за допомогою діалогового вікна Вставити матрицю (рис. 1.6), яке відкривають командою Вставка> Матриця (Insert> Matrix) або першою кнопкою на панелі "Матриця" (рис. 1.7). Вектор задається як матриця, що має один стовпець. У діалоговому вікні задається число рядків і стовпців, а після вставки на робочий лист матриця містить замість елементів наповнювачі, замість яких слід вставити число, змінну або вираз.

Для матриць визначені додавання, множення на число, множення і інші операції. Можливе використання матриць замість скалярних виразів: в цьому випадку передбачається, що зазначені дії мають бути застосовані до кожного елементу матриці, і результат також представляється у вигляді матриці:

Для роботи з елементами матриці використовують індекси елементів. Нумерація рядків і стовпців матриці починається з нуля, що задається системної змінної ORIGIN, і може бути змінено користувачем (наприклад, блок ORIGIN: = 1 встановлює початковий індекс дорівнює одиниці). Індекс елемента задається числом, змінної або виразом і відображається як нижній індекс. Він вводиться після клацання на кнопці Індекс (Subscript, xn) на панелі інструментів Mатріца (Matrix) або натисканням символу "[" після імені масиву (див. Додаток "Гарячі клавіші"). Індекси двуменних матриць записуються через кому.

Іноді (наприклад, при побудові графіків) потрібно виділити вектор, що представляє собою стовпець матриці. Номер стовпця матриці відображається як верхній індекс, укладений в кутові дужки:.  Для його введення слід натиснути на кнопку Стовпець (Matrix Column) на панелі інструментів Матриця або відповідна "гаряча" клавіша.

Для завдання деякої послідовності елементів матриці використовують діапазони. Діапазон фактично являє собою вектор, що містить арифметичну прогресію, певну першим, другим і останнім елементами. Задайте фрагмент, слід вказати значення першого елемента, через кому значення другого і через крапку з комою значення останнього елемента. Крапка з комою при завданні діапазону відображається як дві точки (..). Діапазон можна використовувати як значення змінної, наприклад х: = 0,0.01..1. Якщо різниця прогресії дорівнює одиниці (тобто, елементи просто нумеруються), значення другого елементу і відповідну кому опускають.

На рис. 1.8 наведені приклади реалізації деяких операцій з матрицями.

  питання 14 |  питання 16

 питання 3 |  питання 4 |  Вопрос6 |  Вопрос7 |  питання 8 |  питання 9 |  Класифікація вірусів по природному середовищі |  питання 11 |  питання 12 |  питання 13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати