Головна

Виконавча влада в системі управління державою

Виконавчу властьосуществляет Уряд Російської Федерації, який повинен організовувати виконання законів, прийнятих парламентом.

Уряд - це колегіальний орган влади, який здійснює керівництво державним управлінням. Воно очолює всю адміністрацію держави, під його керівництвом знаходиться державний апарат, збройні сили, фінанси держави, іноземні справи.

Уряд Російської Федерації складається з Голови Уряду Російської Федерації, заступників Голови Уряду Російської Федерації і федеральних міністрів.

Голова Уряду Російської Федерації призначається Президентом Російської Федерації за згодою Державної Думи.

Пропозиція про кандидатуру Голови Уряду Російської Федерації вноситься не пізніше двотижневого терміну після вступу на посаду новообраного Президента Російської Федерації або після відставки Уряду Російської Федерації або протягом тижня з дня відхилення кандидатури Державною Думою.

Державна Дума розглядає подану Президентом Російської Федерації кандидатуру Голови Уряду Російської Федерації протягом тижня з дня внесення пропозиції про кандидатуру.

Після триразового відхилення представлених кандидатур Голови Уряду Російської Федерації Державної Думою Президент Російської Федерації призначає Голову Уряду Російської Федерації, розпускає Державну Думу і призначає нові вибори.

Голова Уряду Російської Федерації не пізніше тижневого терміну після призначення представляє Президенту Російської Федерації пропозиції про структуру федеральних органів виконавчої влади.

Голова Уряду Російської Федерації пропонує Президенту Російської Федерації кандидатури на посади заступників Голови Уряду Російської Федерації і федеральних міністрів.

Уряд Російської Федерації:

а) розробляє і подає Державній Думі федеральний бюджет і забезпечує його виконання; подає Державній Думі звіт про виконання федерального бюджету;

б) забезпечує проведення в Російській Федерації єдиної фінансової, кредитної та грошової політики;

в) забезпечує проведення в Російській Федерації єдиної державної політики в галузі культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, екології;

г) здійснює управління федеральної власністю;

д) здійснює заходи щодо забезпечення оборони країни, державної безпеки, реалізації зовнішньої політики Російської Федерації;

е) здійснює заходи щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності і громадського порядку, боротьбі зі злочинністю;

ж) здійснює інші повноваження, покладені на нього Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, указами Президента Російської Федерації.

Перед новообраним Президентом Російської Федерації Уряд Російської Федерації складає свої повноваження.

Уряд Російської Федерації може подати у відставку, яка приймається або відхиляється Президентом Російської Федерації.

Президент Російської Федерації може прийняти рішення про відставку Уряду Російської Федерації.

Державна Дума може висловити недовіру Уряду Російської Федерації. Постанова про недовіру Уряду Російської Федерації приймається більшістю голосів від загального числа депутатів Державної Думи. Після висловлення Державною Думою недовіри Уряду Російської Федерації Президент Російської Федерації вправі оголосити про відставку Уряду Російської Федерації або не погодитися з рішенням Державної Думи. У разі якщо Державна Дума протягом трьох місяців повторно висловить недовіру Уряду Російської Федерації, Президент Російської Федерації оголошує про відставку Уряду або розпускає Державну Думу.

Голова Уряду Російської Федерації може поставити перед Державною Думою питання про довіру Уряду Російської Федерації. Якщо Державна Дума в довірі відмовляє, Президент протягом семи днів приймає рішення про відставку Уряду Російської Федерації або про розпуск Державної Думи і призначення нових виборів.

У разі відставки або складання повноважень Уряд Російської Федерації за дорученням Президента Російської Федерації продовжує діяти до формування нового Уряду Російської Федерації.

Міністерство Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримки підприємництва;

Міністерство Російської Федерації з атомної енергії;

Міністерство Російської Федерації у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій;

Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації;

Міністерство майнових відносин Російської Федерації;

Міністерство культури Російської Федерації;

Міністерство освіти Російської Федерації;

Міністерство промисловості, науки і технологій Російської Федерації;

Міністерство шляхів сполучення Російської Федерації;

Міністерство Російської Федерації по зв'язку та інформатизації;

Міністерство транспорту Російської Федерації;

Міністерство праці та соціального розвитку Російської Федерації;

Міністерство енергетики Російської Федерації;

Державний комітет Російської Федерації з рибальства;

Державний комітет Російської Федерації з фізичної культури і спорту;

Федеральну комісію з ринку цінних паперів;

Федеральну службу геодезії і картографії Росії;

Федеральну службу Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища;

Федеральну службу залізничних військ Російської Федерації;

Федеральну службу Росії з фінансового оздоровлення і банкрутства;

Російське агентство з боєприпасів;

Російське агентство по звичайних озброєнь;

Російське агентство по системам управління;

Російське агентство по суднобудуванню. Регіон як частина єдиного економічного простору країни |  Трудовий договір

 Виробництва, що тяжіють до джерел сировини |  Виробництва, що тяжіють до зручних в транспортному відношенні пунктам |  Завдання і функції держави в сучасній економіці |  фінанси населення |  Федеративний устрій РФ |  Державна служба в системі державного управління |  Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин |  Обмеження дієздатності та визнання громадянина недієздатним. |  Локальні обчислювальні мережі і системи зв'язку |  Розвиток засобів зв'язку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати