Головна

Завдання і функції держави в сучасній економіці

У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієї історії свого існування поряд із задачами підтримки порядку, законності, організації національної оборони, виконувало певні функції в сфері економіки. Державне регулювання економіки має довгу історію - навіть у період раннього капіталізму в Європі існував централізований контроль над цінами, якістю товарів і послуг, процентними ставками і зовнішньою торгівлею. У сучасних умовах будь-яка держава здійснює регулювання національної економіки, з різним ступенем державного втручання в економіку.

Різноманіття завдань, які стоять перед державою в ринковій економіці визначають виконувані державою економічні функції. Для вирішення завдань, що стоять перед державою в процесі виконання цих функцій в розпорядженні держави є ряд інструментів, до найважливіших з яких відносяться: фіскальна і грошова політика; соціальна політика та політика регулювання доходів; зовнішньоекономічна політика; та інші.

До фіскальної політики відносять діяльність держави за розпорядженням бюджетними коштами. Одна сторона цієї діяльності пов'язана зі збором коштів через систему оподаткування, а інша - з витрачанням цих коштів. За рахунок бюджетних коштів держава виконує свої суспільні функції, такі як: оборона, національна безпека, освіта, охорона здоров'я, фундаментальні наукові дослідження, вирішення екологічних проблем, соціальні проблеми і т.д.

Не менш важливою за значимістю є грошова політика. Регулюючи грошову масу, держава може впливати на ціни, інвестиційні проекти і споживання населення, обсяг національного виробництва, інфляцію і темпи економічного зростання. Грошова політика, як і фіскальна, може служити засобом стабілізації, але може і негативно впливати на економіку. Без налагодженої грошової політики боротьба з інфляцією неможлива.

Будь-яка держава проводить певну соціальну політику. Функцію перерозподілу доходів держава виконує через державний податкову систему, а також через різні соціальні програми щодо державної допомоги малозабезпеченим, проводячи певну політику в сфері зайнятості, освіти, культури, медицини, і т.д.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, також є одним з найважливіших інструментів державного регулювання. Держава здійснює торгове і валютне регулювання, використовує квотування, митні збори, субсидії, податки і т.д. Маніпулюючи митом, держава може надавати непряму підтримку національного виробництва, регулюючи валютні курси - впливати на експорт і імпорт і т.д.

Всі інструменти проведення економічної політики тісно взаємопов'язані. При прийнятті рішень в одній сфері необхідно враховувати їх вплив на інші. Так, зміни в державних видатках і податки, вимагає відповідної зміни грошової маси. Зміни у фіскальній і грошової політики вплинуть на інвестиції, зайнятість, рівень доходів, обсяг національного виробництва і розміри чистого експорту. Важливо підкреслити, що жоден з інструментів економічної політики не діє ізольовано від інших.

До функцій, виконуваних державою відносяться, перш за все, наступні:

· Створення і регулювання правової основи функціонування економіки;

· Антимонопольне регулювання;

· Проведення політики макроекономічної стабілізації;

· Вплив на розміщення ресурсів;

· Діяльність в сфері розподілу доходів;

· Діяльність держави, як суб'єкта майнових відносин.

Така класифікація досить умовна, так як в реальній практиці всі функції взаємопов'язані і діють в комплексі. Наприклад, антимонопольна діяльність передбачає наявність відповідного законодавства, а її результати будуть позначатися і на розміщенні ресурсів, і на розподіл доходів. Розглянемо ці функції держави.

Антимонопольне регулювання

До найважливіших законодавчих актів, які регулюють економічну сферу, виконують функцію захисту конкуренції, слід віднести антитрестовские (антимонопольні) закони. Антимонопольне законодавство має давню історію, початок якої було покладено законом Шермана, прийнятого в США в 1890 р

макроекономічна стабілізація

Інший не менш важливий напрямок діяльності держави в умовах ринкової економіки - це макроекономічна стабілізація. Її можна визначити як діяльність уряду, спрямовану на забезпечення економічного зростання, повної зайнятості і стабільного рівня цін.

Розміщення ресурсів

Перерозподіл ресурсів може стосуватися промислового і сільськогосподарського виробництва. У кожному конкретному випадку використовуються певні різновиди державного впливу. Як інструменти можуть використовуватися податки, субсидії, безпосереднє державне регулювання і т.д.

перерозподіл доходів

Не менш важливою є і функція, пов'язана з перерозподілом доходів. Розподіл, яке забезпечує конкурентний механізм, призводить до соціального розшарування і бідності в силу обставин, що знаходяться поза контролем людини, непідвладні йому. Суспільство бере на себе турботу про незаможних громадян через податкове перерозподіл доходів, прийняття програм соціального захисту. Наприклад, виплати по соціальному страхуванню, медичної допомоги, допомоги по безробіттю і т.д. Державою фінансуються програми, що забезпечують можливість отримання освіти незалежно від доходів сім'ї, субсидій на підтримку цін на ряд сільськогосподарських продуктів і т.д.

Діяльність держави, як суб'єкта майнових відносин

Традиційним об'єктом державної власності є національне надбання, що не є об'єктом купівлі-продажу або не приносить прибутку (парки, ліси і т.д.). Але в руках держави часто знаходяться і життєво важливі галузі інфраструктури: транспорт, зв'язок, енергетика, частина військової промисловості. В основному це галузі, що представляють собою опори, умови, необхідні для функціонування ринкової економіки. Виробництва, що тяжіють до зручних в транспортному відношенні пунктам |  фінанси населення

 Фінансова політика держави та її роль в регулюванні економіки. |  Етика. Система етичних понять. Основні категорії етики |  Управлінська етика. |  Система публічного адміністрування |  Цілі і види кадрового аудиту |  Основи місцевого самоврядування |  Попит, пропозиція, рівновага. Нецінові фактори попиту і пропозиції |  Класифікація управлінських рішень. |  Фактори, умови і передумови територіальної організації виробництва |  Виробництва, що тяжіють до джерел сировини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати