На головну

Поняття концептуальною моделлю системи

Концептуальна (змістовна) модель - це абстрактна модель, яка визначає структуру модельованої системи, властивості її елементів і причинно-наслідкові зв'язки, властиві системі і суттєві для досягнення мети моделювання. Іншими словами, це змістовна модель, при формулюванні якої використовуються поняття і уявлення предметних областей, пов'язаних з моделлю. Наприклад, ММ формулюється на мові математики - за допомогою математичних структур: формул, просторових форм і т.п.

Виділяють три види концептуальних моделей: логіко-семантичні, структурно-функціональні та причинно-наслідкові.

Логіко-семантична модель - опис об'єкта в термінах відповідних предметних областей знань. Аналіз таких моделей здійснюється засобами логіки із залученням спеціальних знань.

При побудові структурно-функціональної моделі об'єкт розглядається як цілісна система, яку розчленовують на окремі підсистеми або елементи. Частини системи пов'язують структурними відносинами, що описують підпорядкованість, логічну і тимчасову послідовність вирішення завдань.

Причинно-наслідковий модель служить для пояснення і прогнозування поведінки об'єкта. Такі моделі орієнтовані на наступні моменти: 1) виявлення головних взаємозв'язків між підсистемами; 2) виявлення певного впливу різних чинників на стан об'єкта; 3) опис динаміки цікавлять розробника параметрів.

Формальна модель є представленням концептуальної моделі за допомогою формальних мов. До таких мов відносяться математичний апарат, алгоритмічні мови, мови моделювання.

Побудова концептуальної моделі включає наступні етапи:

1) визначення типу системи;

2) опис зовнішніх впливів;

3) декомпозиція системи.

  Умови і особливості використання при розробці моделей систем різних типових схем |  Основні принципи побудови моделюючих алгоритмів процесів функціонування систем.

 Сутність системного підходу до моделювання систем па ЕОМ |  Характерні риси машинної моделі |  Класифікаційні ознаки видів моделювання систем |  Метод статистичного моделювання на ЕОМ. |  Залежні і незалежні змінні в моделі об'єкта |  Типові схеми при моделювання складних систем і елементів |  Схеми, що використовуються при розробці алгоритмічного та програмного забезпечення машинного моделювання |  Технічна документація, що оформляється за кожним етапом моделювання системи |  Способи генерації послідовностей випадкових чисел, що використовуються при моделюванні. |  Способи генерації послідовностей випадкових чисел із заданим законом розподілу на ЕОМ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати