На головну

Права і обов'язки працівників і роботодавців в області професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Необхідність професійної підготовки і перепідготовки кадрів для власних потреб визначає роботодавець.

Роботодавець проводить професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників, навчання їх другим професіям в організації, а при необхідності - в освітніх установах початкового, середнього, вищого професійного і додаткової освіти на умовах і в порядку, які визначаються колективним договором, угодами, трудовим договором.

Форми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, перелік необхідних професій і спеціальностей визначаються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників у порядку, встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів.

У випадках, передбачених федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, роботодавець зобов'язаний проводити підвищення кваліфікації працівників, якщо це є умовою виконання працівниками певних видів діяльності.

Працівникам, які проходять професійну підготовку, роботодавець повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням, надавати гарантії, встановлені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором.

Працівники мають право на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, включаючи навчання новим професіям і спеціальностям.

Зазначене право реалізується шляхом укладення додаткового договору між працівником і роботодавцем.

 Захист персональних даних працівника. | Понаднормові роботи.

Заборона дискримінації і примусової праці в міжнародному трудовому і російському трудовому праві. | Права і обов'язки працівників і роботодавців в галузі охорони праці. | Розірвання трудового договору з ініціативи працівника за угодою сторін. | Умови настання матеріальної відп-сті. | Перерви для відпочинку і харчування | Особливості регулювання праці керівника організації та членів колегіального виконавчого органу організацій. | Відсторонення від роботи. | Поняття і види матеріальної відповідальності працівника. | Види матеріальної відп-сті раб-ка. | Порядок укладення трудового договору. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати