На головну

Припинення трудового договору внаслідок порушення правил укладення трудового договору.

Трудовий договір припиняється внаслідок порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил його укладення (пункт 11 частини першої статті 77 цього Кодексу), якщо порушення цих правил виключає можливість продовження роботи, в наступних випадках:

(Укладення трудового договору в порушення суду про позбавлення конкретної особи права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

укладення трудового договору на виконання роботи, противопоказанной даному працівнику за станом здоров'я відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;

відсутність відповідного документа про освіту, якщо виконання роботи вимагає спеціальних знань відповідно до федерального закону або іншим нормативно-правовим актом;

укладення трудового договору в порушення постанови судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, про дискваліфікацію чи іншому адміністративне покарання, що виключає можливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором, або укладення трудового договору в порушення встановлених федеральними законами обмежень, заборон і вимог , що стосуються залучення до трудової діяльності громадян, звільнених з державної або муніципальної служби;

укладення трудового договору в порушення встановлених цим Кодексом, іншим федеральним законом обмежень на заняття певними видами трудової діяльності;

в інших випадках, передбачених федеральними законами.

У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, трудовий договір припиняється, якщо неможливо перевести працівника з його письмової згоди на іншу наявну в роботодавця роботу (як вакантну посаду або роботу, відповідну кваліфікації працівника, так і вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу), яку працівник може виконувати з урахуванням його стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний пропонувати працівнику всі відповідають зазначеним вимогам вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пропонувати вакансії в інших місцевостях працедавець зобов'язаний, якщо це передбачено колективним договором, угодами, трудовим договором.

Якщо порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил укладення трудового договору допущено не з вини працівника, то працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі середнього місячного заробітку. Якщо порушення зазначених правил допущено з вини працівника, то роботодавець не зобов'язаний пропонувати йому іншу роботу, а вихідна допомога працівникові не виплачується.

25. Юридичні факти у трудовому праві.

 Сторони трудових відносин. | Постійні і тимчасові переклади на іншу роботу.

Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності | Особливості регулювання праці працівників, які уклали трудовий договір на термін до 2 місяців і зайнятих на сезонних роботах | Угоди і їх роль в регулюванні трудових та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин. | Розірвання трудового договору в разі скорочення чисельності або штату працівників | Особливості регулювання праці працівників, які працюють у роботодавців-фізичних осіб. | Допомоги по безробіттю. | Особливості регулювання праці в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях. | Основні початку міжнародного трудового права | Правовий статус профспілок по російському трудовому законодавству. | Підстави виникнення трудових відносин. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати