Головна

Сукупний попит: поняття, крива, цінові та нецінові фактори

сукупний попит - Загальний платоспроможний попит на всі товари і послуги, вироблені, в економіці. Сукупний попит - реальний обсяг виробленої в суспільстві продукції (по суті »ВВП), який споживачі готові придбати при кожному даному рівні цін в економіці. При розрахунку ВВП по потоку витрат, виділялися чотири витрачають групи, що пред'являють попит на національному ринку: населення, бізнес, держава, іноземні споживачі. Саме ці групи і формують сукупний попит. Іншими словами, сукупний попит включає в себе наступні складові: попит домогосподарств на споживчі товари і послуги; попит виробників на інвестиційні ресурси і товари; державні закупівлі, т. е. попит з боку держави; попит на продукцію, вироблену в даній країні, з боку іноземних споживачів (цей показник коригується з урахуванням попиту національних споживачів на імпортну продукцію). Таким чином, сукупний попит можна уявити як суму чотирьох компонентів:

де AD - Сукупний попит; С - Споживчі витрати; I - Валові внутрішні приватні інвестиції; G - Державні закупівлі товарів і послуг; Хn - Чистий експорт.

Крім цінових факторів на сукупний попит впливають і нецінові фактори. Будемо вважати, що рівень цін заданий і незмінний, а змінюються інші умови, що впливають на сукупний попит. Дія нецінових факторів буде приводити до зсуву графіка AD вправо (сукупний попит зростає) або вліво (сукупний попит скорочується), як показано на малюнку нижче. Так як величина AD складається з чотирьох основних компонентів, то виділяють і чотири групи нецінових факторів, що впливають відповідно на споживчі витрати домогосподарств, інвестиційні витрати бізнесу, обсяги державних закупівель товарів і послуг і величину чистого експорту.Макроекономіка - розділ загальної економічної теорії, в якому досліджуються фундаментальні проблеми економіки на рівні національного господарства в цілому. | Сукупна пропозиція: поняття та особливості конфігурації кривої сукупної пропозиції.

Профспілковий регулювання ринку праці | Поняття принципу дисконтування | Безробіття як форма прояву макроекономічної нестабільності, її причини та види. Державне регулювання занятности і безробіття. | Промисловий цикл і його фази | Монетарна політика держави: сутність, інструменти, цілі і види | Фіскальна політика держави | Державний бюджет, його структура та проблема регулювання дефіциту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати