На головну

Кількість руху точки

Кількістю руху матеріальної точки  називається вектор, що дорівнює добутку маси точки  на її швидкість .

Кількість руху точки у фізиці часто називають імпульсом матеріальної точки.

Проекції кількості руху точки на прямокутні декартові осі координат дорівнюють:

, ,

Одиницею вимірювання кількості руху в СІ є -Відносний рух матеріальної точки | Теорема про зміну кількості руху точки.

Предмет динаміки. | Четверта аксіома. Закон незалежності дії сил. | Принцип Даламбера для матеріальної точки | Момент кількості руху точки. | | Теорема про зміну кінетичної енергії точки. | Класифікація сил, діючих на систему мат. точок | Центр мас системи | Елементарний і повний імпульс сили. | Теорема про зміну кінетичної енергії точки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати