На головну

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)

був створений в 1991 році, коли в державах Центральної та Східної Європи рухнув комуністичний лад і країни колишнього радянського блоку потребували підтримки для створення нового приватного сектора в умовах демократії. Сьогодні інвестиційні інструменти ЄБРР використовуються з метою становлення ринкової економіки і демократії в 27 країнах - від Центральної Європи до Центральної Азії.

ЄБРР є найбільшим інвестором в регіоні, і крім виділення своїх коштів залучає значні обсяги прямих іноземних інвестицій. Його власниками є 60 країн і дві міжнародні організації. Однак, хоча його акціонерами і є представники держави, ЄБРР вкладає капітал головним чином у приватні підприємства, як правило, спільно зі своїми комерційними партнерами.

Він здійснює проектне фінансування банків, підприємств і компаній, вкладаючи кошти як в нові виробництва, так і в діючі фірми. Він також працює з державними компаніями з метою підтримки процесів приватизації і структурної реорганізації на них, а також вдосконалення комунального господарства. ЄБРР використовує усталені у нього тісні зв'язки з урядами країн регіону з метою реалізації курсу на створення сприятливих умов для підприємницької діяльності.

Статут ЄБРР передбачає його діяльність тільки в тих країнах, які прихильні принципам демократії. Турбота про навколишнє середовище є складовим елементом надійно працюючої системи корпоративного управління і фігурує у всіх інвестиційних операціях ЄБРР.

У всіх своїх інвестиційних операціях ЄБРР повинен:

· Сприяти становленню в країні повноцінної ринкової економіки, т. Е. Забезпечувати ефект впливу на процес переходу;

· Брати на себе ризики з метою надання сприяння приватним інвесторам, але при цьому не витісняючи їх з ринку;

· Застосовувати раціональні принципи ведення банківської діяльності.

 Міжнародні економічні організації (МВФ, МБР, ЄБРР, СОТ). Їх роль в регулюванні світогосподарських відносин. | Світова організація торгівлі (СОТ)

Світові гроші. | Фіскальна політика, механізм її дії. | Виникнення і становлення світового господарства. Найважливіші форми міжнародних економічних відносин. | Міжнародний поділ праці | Вивіз капіталу і його форми як прояв інтернаціоналізації господарського життя. | Азіатсько-Тіхокеанского еконономіческое співробітництво (АТЕС) | Європейське співтовариство (ЄС) | міжнарод торгівля | A) Діяльність банків на міжнародній економічній арені. | Междунардний валютна система і валютний курс |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати