На головну

Поняття макроекономіки. Основні макроекономічні цілі.

Макроекономіка - це розділ в економічній теорії де розглядаються закономірності взаємодії сукупних величин (загального рівня цін і безробіття, загальне споживання та інвестиції, загальний попит і загальна пропозиція) і їх впливу на зміну в обсязі виробництва, тобто на загальний стан економіки в будь-якій країні.

Курс макроекономіки має на меті вибору оптимального варіанту, оптимального балансу в розвитку економіки, при цьому переслідуються і найважливіші економічні цілі:

u Стабільне зростання національного обсягу виробництва. Він передбачає, що щорічний випуск продукції повинен збільшуватися на певний відсоток за рік, без різких уповільнень.

u Забезпечення стабільно рівня цін. При цьому ціни повинні встановлюватися вільно, на основі конкуренції і бажано, що б вони не росли дуже швидкими темпами.

u Забезпечення максимального рівня зайнятості населення. Тобто передбачається, що кожен працездатний чоловік бажаючий працювати - повинен отримати роботу.

u Підтримка рівноважного зовнішньо-торговельного балансу. Тут передбачається досягти відносної рівноваги між експортом і імпортом. А воно може забезпечуватися тільки якщо є вільний продаж товарів в даній країні, і товарів даної країни.Чинники що визначають розмір заробітної плати. | ВНП. Підходи до вимірювання.

Типи ринків від конкуренції. | Організаційні форми монополії. | Витрати виробництва і їх структура. | Економічні і бухгалтерські витрати. | Теорія ціни товару. Рівноважні ціни. | Виручка і прибуток підприємства | Заробітня плата. | Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор. | Рівноважний стан макроекономіки. Ефект мультиплікатора. | Функціональне призначення і взаємозв'язок споживання і заощадження. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати