На головну

Витрати виробництва і їх структура.

Проблема витрат виробництва займає одне з центральних місць в ринковій економіці. Тому, що від величини витрат виробництва залежить конкурентоспроможність підприємства на ринку.

Маючи чітке уявлення про витрати виробництва можна завжди визначити методи і способи за допомогою яких їх можна скоротити, тим самим домогтися найбільшої віддачі від тих ресурсів які використовуються і отже домогтися більшої ефективності виробництва.

Саме рівень витрат справляє визначальний вплив на розмір прибутку підприємства, на можливість його розширення, а так само на те чи залишиться підприємство на даному ринку, або воно змушене буде покинути його, якщо витрати перевищують прибуток.

У сучасних західних теоріях приділяється особлива увага взаємозв'язку між обсягами виробництва і витратами. Для цього використовується концепція граничних витрат, яка має значну схожість з теорією граничної корисності.

Витрати виробництва являють собою всі витрати на виробництво певного обсягу продукції. Витрати виробництва - це те у що обходиться виробництво даного товару підприємцю.

Оплата придбаних підприємцем факторів виробництва. Використання їх має забезпечити грошову виручку від виготовленої та реалізованої продукції в такому розмірі, що б вона покривала зроблені витрати і дала певний надлишок, тобто прибуток. В кінцевому підсумку саме прибуток є рушійним мотивом, який визначає зміст підприємницької діяльності. А досягнення цієї мети в значній мірі залежить від величини зроблених витрат. Витрати виробництва мають вплив на конкурентоспроможність підприємця на ринку. При аналізі підприємницької діяльності використовується дуже багато видів витрат виробництва.

У найзагальнішому вигляді виділяють: валові витрати, постійні витрати та змінні витрати.

постійні витрати - Це такі витрати підприємця, які він повинен нести в будь-якому випадку і які не залежать від обсягу продукції, що випускається.

Постійні витрати будуть навіть при нульовому обсязі продукції, що випускається.

Елементи з яких складаються постійні витрати:

u Орендна плата за приміщення.

u Амортизаційні відрахування.

u Адміністративні та управлінські витрати.

u Вартість та утримання обладнання.

u Вартість освітлення та опалення виробничих приміщень.

u Охорона виробничих приміщень.

u Виплати відсотків по кредиту.

змінні витрати - Це такі витрати, які безпосередньо залежать від обсягу виробленої продукції та застосування яких безпосередньо буде позначатися на виробленому обсязі продукції.

Елементи з яких складаються змінні витрати:

u Купівля сировини, напівфабрикатів, матеріалів і заробітна плата виробничих робітників.

Змінними витрати називають по двох причинах:

u Вартість самих ресурсів може змінюватися в залежності від ринкової кон'юнктури.

u Змінюються в залежності від життєвого циклу товару.

На першому етапі, коли обсяг виробництва невеликий, такі витрати досить значні, в подальшому по мірі збільшення обсягу продукції, що випускається рівень витрат знижується, тому, що починає діяти фактор економії на масштабі виробництва. При вступі в дію закону спадної прибутковості змінні витрати можуть почати обганяти зростання виробництва.

У сумі постійні і змінні витрати дають валові (загальні) витрати виробництва - це всі витрати підприємства на дані період часу, які необхідні для виробництва того, чи іншого товару.
Організаційні форми монополії. | Економічні і бухгалтерські витрати.

Ринок цінних паперів, акції, облігації. | Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. | ринкова рівновага | Еластичність попиту. | Основи теорії споживчої поведінки. | Конкуренція. Типи, види. | Причини виник. монополізму, антимонопольне регулювання. | Типи ринків від конкуренції. | Теорія ціни товару. Рівноважні ціни. | Виручка і прибуток підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати