Головна

Організаційні форми монополії.

Еволюція форм монополій відображає зростання усуспільнення виробництва.

Існує багато форм монополістичних об'єднань, ряд з них відноситься до найпростіших форм монополістичних об'єднань:

u Пули

u Ринги

u Конвенції

Існує ще і форми монополістичного об'єднання. У порівнянні з найпростішими вони мають більш стійку форму організації:

u Картель

u Синдикат

u Трест

u Концерн

Картель. Родина картелів - Німеччина. Картель - це об'єднання в якому учасники цього об'єднання не втрачають ні виробничої, ні комерційної самостійності. Об'єднання відбувається для (мета картелю):

u Встановлення на продукцію єдиної ціни.

u Обговорюються єдині умови найму робітників.

u Встановлюються квоти на виробництво продукції

u Домовляються про розподіл ринків збуту.

Синдикат. Учасники синдикату втрачають комерційну самостійність. Виробнича залишається. Вся вироблена продукція учасниками синдикату реалізується за посередництвом синдикатського контор. Часто синдикатського контори закуповують сировину для учасників синдикату, якщо його можна купити за пільговими цінами. Родина синдикатів Франція, і до 1917 року - Росія.

Трест - це акціонерне товариство. Учасники втрачають і комерційну, і виробничу самостійність. Воно утворюється на основі злиття декількох капіталів (різних власників) за допомогою випуску цінних паперів (акцій і облігацій), причому ці цінні папери поширюються не тільки між засновниками, а й вільно можуть продаватися на ринку фондових паперів або інших установах. Тим самим залучається ще й капітал широких верств населення.

Переваги даються АТ:

Всі справи АТ вирішуються за допомогою засновницьких зборів. Всі питання вирішуються шляхом голосування. Вирішальне слово належить власникові контрольного пакета акцій (або 51% акцій, або 50% + 1 акція). На практиці досить мати від 15% акцій.

Акція - це цінний папір яка дає її власнику можливості, або право, отримувати певні доходи по ній, або на неї. Дохід який отримує власник акцій називається дивідендами або дивідендом.

Облігація - це цінний папір яка дає можливість отримувати дохід у вигляді%. Власник облігації - кредитор.

Акції дають право голосу на голосуваннях.

В першу чергу виплачуються% по облігаціях. По акціях дивіденд виплачується в найостаннішу чергу.

Родина тресту - США.

Концерн. Батьківщина - Японія.

Він об'єднує підприємства самих різних галузей промисловості, торгівлі, транспорту, сфери послуг, фінансові установи.

Причиною виникнення концерну є міжгалузева конкуренція.

Службовцями концерну централізовано виконуються функції з управління, постачання, реалізації товарів, перспективного планування, проведення науково-технічної політики та багато іншого. Як правило підприємства виробничого характеру мають самостійністю.

Утворюється концерн на основі т.зв. системи участі, і являє собою піраміду, ланки якої становлять різні підприємства.

Всі підприємства взаємопов'язані, т.зв. єдиної технологічним ланцюжком.

У 60 роках ХХ століття в США стали з'являється такі об'єднання які стали називатися конгломератами. Вважалося, що це п'ята форма об'єднання, але більшість економістів вважають, що це різновид концерну.

Виникають на основі диверсифікації капіталу. Конгломерат менш стійкий ніж концерн, тому що в конгломерат входять підприємства які не мають єдиної технологічного ланцюжка. Швидко виникають, але і так само швидко розпадаються.

 Типи ринків від конкуренції. | Витрати виробництва і їх структура.

Використання робочої сили. | Ринок цінних паперів, акції, облігації. | Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. | ринкова рівновага | Еластичність попиту. | Основи теорії споживчої поведінки. | Конкуренція. Типи, види. | Причини виник. монополізму, антимонопольне регулювання. | Економічні і бухгалтерські витрати. | Теорія ціни товару. Рівноважні ціни. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати