На головну

Оцінка основного капіталу. Амортизація і знос. Форми відтворення основного капіталу.

Оцінка основного капіталу компанії складається з оцінки основних засобів, фінансових довгострокових засобів і нематеріальних активів.

У зв'язку з тривалістю функціонування основних фондів, їх поступовим

снашиванием і зміною за цей час умов відтворення існує

кілька методів для оцінки основних фондів: за первісною (балансовою),

відновної, залишкової, ліквідаційної та середньорічної вартості

основних фондів. Первоночально - Cn = Зпр + З тр + Зм, де Зпр витрати на придбання, Зтр витрати на транспортування, Зм на монтаж. Залишкова: Co = CП-І, де І знос. Відновлювальна: на момент переоцінки. Методи переоцінки: індексний - Cв = Сб * Iценоф, де Сб вартість балансова, Iцен індекс збільшення цін для даної групи ОФ; експертний - переоцінки силами працівників підприємства або із залученням незалежних експертів оцінювачів.

Основні фонди піддаються фізичному і моральному зносу як в

процесі їх використання, так і при бездіяльності. В останньому випадку фізичний

знос основних фондів полягає у втраті ними властивостей під впливом атмосферних

умов, а також в результаті внутрішніх процесів, що відбуваються в будові

матеріалу, з якого вони виготовлені.

При фізичному зносі відбувається втрата основними фондами їх

споживчої вартості, т. е. погіршення техніко-економічних і соціальних

характеристик під впливом процесу праці, сил природи, а також внаслідок

невикористання основних фондів.

Амортизація - процес поступового перенесення вартості ОФ на собівартість продукції. У соотв. з гл.25 НКРФ застосовується 2 методу амортизації: лінійний (ам = Сп * к (Номра ам); К = 1 / n) і н / лінійний (ам = З * К; К = 2 / n) /Основний капітал підприємства. Класифікація елементів основного капіталу і його структура. | Показники ефективного використання основних засобів та способи підвищення ефективності використання основного капіталу.

Господарські товариства, товариства з обмеженою відповідальністю. Принципи організації і функціонування. | Державні муніципальні та унітарні підприємства. Принципи організації і функціонування. | Спеціалізація, кооперування і комбінування виробництва. | Виробнича структура організації (підприємства), її елементи. Типи виробництва. | Виробничий цикл, його структура, тривалість і шляхи його скорочення. Основне і допоміжне виробництво. | Поняття якості і конкурентоспроможності продукції. Система управління якістю. | Виробнича потужність, її суть і види. Розрахунок виробничої потужності. Показники використання виробничої потужності. | Оборотні кошти підприємства. Поняття матеріальних ресурсів. Показники ефективного використання оборотних коштів. | Нормування оборотних коштів. | Склад нематеріальних активів. Види оцінок і амортизація нематеріальних активів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати