Головна

І * СФФ І * СФФ

У = --- - --- , Де СФФ - фактична себ / сть з фактичними цінами на матеріали,

І * Ц ф І * Ц Цф - фактичні ціни на продукцію.

2. Аналіз структури та динаміки собівартості продукції.

2.1. визначення питомої ваги елементів витрат. -Аналіз Процентного співвідношення витрат в собівартості (кошторис витрат)

2.2. Визначення питомої ваги витрат у структурі калькуляції. - Аналіз процентного співвідношення витрат в собівартості (калькуляції)

Цей аналіз дозволяє визначити яке з виробів материалоемкое, трудомістке (місце зосередження витрат)

3. Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат.

Аналіз застосовуваних норм і правильності їх розрахунку.

1. Аналіз непрямих витрат (накладних)

2. аналіз прямих матеріальних витрат

Взаємозв'язок економічних категорій «вартість», «собівартість».

1. Вартість визначається суспільно необхідними витратами праці а собівартість індивідуальними.

2. Собівартість враховується тільки частина витрат на відтворення робочої сили (у вигляді зарплати), а у вартості враховується все витрати.

Джерела резервів зниження собівартості:

1. збільшення обсягу її виробництва за рахунок повного використання виробничої потужності підприємства

2. скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економного використання сировини і т. Д.

 ЕТАПИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ | ПИТАННЯ 25. Аналіз показників виробництва і реалізації продукції. Показники обсягу, їх значення.

ПИТАННЯ 21. Напрям аналізу основних фондів. Етапи аналізу. | Аналіз руху ОФ | Показники використання устаткування за часом | ПИТАННЯ 22. Етапи аналізу матеріальних ресурсів та трудових ресурсів | Питання 23. Аналіз оплати праці. Фонд споживання. Аналіз оплати праці в складі собівартості (постійної і змінної їх частини). | ПИТАННЯ 24. Собівартість (з-ть) продукції як економічна категорія. Аналіз показників собівартості. Значення показників і етапи аналізу собівартості. | ПИТАННЯ 26. фактори, що впливають на обсяг випуску, обсяг реалізації, обсяг продажів і їх аналіз. Див. Питання 25. | ПИТАННЯ 27. Завдання лінійного програмування. Оптимізація виробничої програми. | ПИТАННЯ 29, 30, 32. Банківський менеджмент | ПИТАННЯ 31. Основні завдання інноваційного менеджменту в російській практиці для банківського менеджменту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати