Головна

Аналіз руху ОФ

Узагальнюючу оцінку руху ОФ дають коефіцієнти оновлення і вибуття.

Коефіцієнт оновлення (Ко) або коефіцієнт введення показує частку нововведених в загальну вартість ОФ на кінець року, відображає інтенсивність оновлення основних фондів і обчислюється як відношення вартості знову надійшли за звітний період ОФ (Ф п) і їх вартості на коней цього ж періоду (Фк) :

К о = Ф п / Ф к.

При проведенні аналізу необхідно порівняти коефіцієнт оновлення по активної частини з коефіцієнтом оновлення по всьому ОФ і з'ясувати, за рахунок якої частини ОФ більшою мірою відбувається її оновлення. Більш високий коефіцієнт оновлення по активної частини, ніж по всіх основних засобах, покаже, що їх оновлення на підприємстві здійснюється саме за рахунок активної частини і позитивно при інших рівних умовах вплине на показник фондовіддачі.

Коефіцієнт вибуття основних фондів (К виб) за якийсь певний проміжок часу характеризує інтенсивність вибуття ОФ зі сфери виробництва; показує, яка частка ОФ з тих, які були на початок року, вибула і визначається діленням вартості вибулих за певний період основних фондів (Ф виб) до їх вартості на початок цього ж періоду:

До виб = Ф виб / Ф н.

При проведенні аналізу необхідно порівняти коефіцієнт вибуття по активній частині з коефіцієнтом вибуття за всіма ОФ і з'ясувати, за рахунок якої частини ОФ більшою мірою відбувається її вибуття. Більш високий коефіцієнт вибуття по активній частині, ніж по всіх основних засобах, покаже, що їх вибуття на підприємстві здійснюється саме за рахунок активної частини і негативно при інших рівних умовах вплине на показник фондовіддачі.ПИТАННЯ 21. Напрям аналізу основних фондів. Етапи аналізу. | Показники використання устаткування за часом

ПИТАННЯ 16. Витрати: умовно-постійні, умовно-змінні. Точка беззбитковості. | ПИТАННЯ 17. Прибуток - кінцевий результат господарської діяльності підприємства. Види прибутку. Етапи аналізу прибутку. | ПИТАННЯ 18. Аналіз фінансового стану підприємства. показники оцінки | ПИТАННЯ 20. Ефективність руху капіталу. Показники оборотності капіталу. | ПИТАННЯ 22. Етапи аналізу матеріальних ресурсів та трудових ресурсів | Питання 23. Аналіз оплати праці. Фонд споживання. Аналіз оплати праці в складі собівартості (постійної і змінної їх частини). | ПИТАННЯ 24. Собівартість (з-ть) продукції як економічна категорія. Аналіз показників собівартості. Значення показників і етапи аналізу собівартості. | ЕТАПИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ | І * СФФ І * СФФ | ПИТАННЯ 25. Аналіз показників виробництва і реалізації продукції. Показники обсягу, їх значення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати