Головна

Стаття 184.2. Документи і матеріали, що подаються одночасно з проектом бюджету

Одночасно з проектом закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган представляються:

основні напрями бюджетної та податкової політики;

попередні підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за минулий період поточного фінансового року та очікувані підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за поточний фінансовий рік;

прогноз соціально-економічного розвитку відповідної території;

прогноз основних характеристик (загальний обсяг доходів, загальний обсяг витрат, дефіциту (профіциту) бюджету) консолідованого бюджету відповідної території на черговий фінансовий рік і плановий період або проект середньострокового фінансового плану;

пояснювальна записка до проекту бюджету;

методики (проекти методик) і розрахунки розподілу міжбюджетних трансфертів;

верхня межа державного (муніципального) боргу на кінець чергового фінансового року (на кінець чергового фінансового року і кінець кожного року планового періоду);

проект програми державних (муніципальних) внутрішніх запозичень на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);

проект програми державних зовнішніх запозичень на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);

проекти програм державних (муніципальних) гарантій на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);

абзац втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 17.12.2009 N 314-ФЗ;

оцінка очікуваного виконання бюджету на поточний фінансовий рік;

проекти законів про бюджетах державних позабюджетних фондів;

запропоновані законодавчими (представницькими) органами, органами судової системи, органами державного (муніципального) фінансового контролю, створеними законодавчими (представницькими) органами, проекти бюджетних кошторисів зазначених органів, що подаються в разі виникнення розбіжностей з фінансовим органом щодо зазначених бюджетних кошторисів;

інші документи і матеріали.

 Питання 32. Розгляд та затвердження бюджетів. | Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представницького) органу

Питання 23. Витрати бюджетів. | Питання 24. Дефіцит бюджету. | Питання 25. Правовий режим міжбюджетних відносин. | Питання 26. Поняття і система доходів бюджетів. | Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів | Стаття 31.1. Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень | Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів | Стаття 38.2. Принцип єдності каси | Питання 30. Поняття і структура бюджетного процесу. | Питання 31. Бюджетна класифікація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати