Головна

Питання 32. Розгляд та затвердження бюджетів.

Стаття 184.1. загальні положення

1. В законі (рішенні) про бюджет повинні міститися основні характеристики бюджету, до яких відносяться загальний обсяг доходів бюджету, загальний обсяг витрат, дефіцит (профіцит) бюджету.

2. У законі (рішенні) про бюджет повинні міститися нормативи розподілу доходів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації в разі, якщо вони не встановлені бюджетним законодавством Російської Федерації.

3. Законом (рішенням) про бюджет встановлюються:

перелік головних адміністраторів доходів бюджету;

перелік головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету;

розподіл бюджетних асигнувань по розділах, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат класифікації видатків бюджетів у відомчій структурі витрат на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);

загальний обсяг бюджетних асигнувань, що спрямовуються на виконання публічних нормативних зобов'язань;

обсяг міжбюджетних трансфертів, одержуваних з інших бюджетів і (або) надаються іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і плановому періоді);

загальний обсяг умовно затверджуються (затверджених) витрат у разі затвердження бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період на перший рік планового періоду в обсязі не менше 2,5 відсотка загального обсягу видатків бюджету, на другий рік планового періоду в обсязі не менше 5 відсотків загального обсягу видатків бюджету;

джерела фінансування дефіциту бюджету, встановлені статтями 94 (в разі прийняття федерального бюджету з дефіцитом), 95 і 96 цього Кодексу на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);

верхня межа державного (муніципального) внутрішнього боргу і (або) державного зовнішнього боргу станом на 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком (черговим фінансовим роком і кожним роком планового періоду), із зазначенням в тому числі верхньої межі боргу за державними чи муніципальній гарантіям;

інші показники федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, місцевого бюджету, встановлені відповідно цим Кодексом, законом суб'єкта Російської Федерації, муніципальним правовим актом представницького органу муніципального освіти.

4. У разі затвердження бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період проект закону (рішення) про бюджет затверджується шляхом зміни параметрів планового періоду затвердженого бюджету і додавання до них параметрів другого року планового періоду проекту бюджету.

Зміна параметрів планового періоду федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Зміна параметрів планового періоду бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджету територіального державного позабюджетного фонду здійснюється відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації, зміна параметрів планового періоду місцевого бюджету здійснюється відповідно до муніципальним правовим актом представницького органу муніципального освіти.

Зміна показників відомчої структури витрат бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету здійснюється шляхом збільшення або скорочення затверджених бюджетних асигнувань або включення в відомчу структуру витрат бюджетних асигнувань за додатковими цільовим статтям і (або) видів витрат відповідного бюджету.

5. Під умовно затверджуються (затвердженими) витратами розуміються не розподілені в плановому періоді по розділах, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат у відомчій структурі витрат бюджету бюджетні асигнування.

6. Законом (рішенням) про бюджет може бути передбачено використання доходів бюджету по окремих видах (підвидів) неподаткових доходів, пропонованих до введення (відображенню в бюджеті) починаючи з чергового фінансового року, на цілі, встановлені законом (рішенням) про бюджет, понад відповідних бюджетних асигнувань та (або) загального обсягу видатків бюджету.

 Питання 31. Бюджетна класифікація. | Стаття 184.2. Документи і матеріали, що подаються одночасно з проектом бюджету

Питання 22. Поняття бюджетного права. | Питання 23. Витрати бюджетів. | Питання 24. Дефіцит бюджету. | Питання 25. Правовий режим міжбюджетних відносин. | Питання 26. Поняття і система доходів бюджетів. | Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів | Стаття 31.1. Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень | Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів | Стаття 38.2. Принцип єдності каси | Питання 30. Поняття і структура бюджетного процесу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати