Головна

Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів

Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів означає, що витрати бюджету не можуть бути пов'язані з певними доходами бюджету і джерелами фінансування дефіциту бюджету, якщо інше не передбачено законом (рішенням) про бюджет в частині, що стосується:

субвенцій і субсидій, отриманих з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;

коштів цільових іноземних кредитів (запозичень);

добровільних внесків, пожертвувань, коштів самооподаткування громадян;

витрат бюджету, що здійснюються відповідно до міжнародних договорів (угод) за участю Російської Федерації;

витрат бюджету, що здійснюються за межами території Російської Федерації;

окремих видів неподаткових доходів, пропонованих до введення (відображенню в бюджеті) починаючи з чергового фінансового року.

Стаття 36. Принцип прозорості (відкритості)

Принцип прозорості (відкритості) означає:

обов'язкове опублікування в засобах масової інформації затверджених бюджетів і звітів про їх виконання, повноту подання інформації про хід виконання бюджетів, а також доступність інших відомостей про бюджетах за рішенням законодавчих (представницьких) органів державної влади, представницьких органів муніципальних утворень;

обов'язкову відкритість для суспільства та засобів масової інформації проектів бюджетів, внесених в законодавчі (представницькі) органи державної влади (представницькі органи муніципальних утворень), процедур розгляду і прийняття рішень по проектах бюджетів, в тому числі з питань, що викликають розбіжності або всередині законодавчого (представницького) органу державної влади (представницького органу муніципального освіти), або між законодавчим (представницьким) органом державної влади (представницьким органом муніципального освіти) і виконавчим органом державної влади (місцевою адміністрацією);

стабільність і (або) спадкоємність бюджетної класифікації Російської Федерації, а також забезпечення порівнянності показників бюджету звітного, поточного і чергового фінансового року (чергового фінансового року і планового періоду).

Секретні статті можуть затверджуватися тільки в складі федерального бюджету.

 Стаття 31.1. Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень | Стаття 38.2. Принцип єдності каси

Питання 16. Колективні суб'єкти фінансового права. | Питання 18. Фінансове правовідношення. | Питання 20. Методи державного фінансового контролю. | Питання 21. Поняття бюджету і бюджетного устрою РФ. | Питання 22. Поняття бюджетного права. | Питання 23. Витрати бюджетів. | Питання 24. Дефіцит бюджету. | Питання 25. Правовий режим міжбюджетних відносин. | Питання 26. Поняття і система доходів бюджетів. | Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати