Головна

IPO як механізм залучення фінансових ресурсів на міжнародному ринку

IPO - Публічне первинне розміщення акцій компанії, що є одним з основних інструментів залучення фінансування, до якого звертаються компанії, зацікавлені в інвестуванні. Після проведення IPO компанія стає публічною, а звітність її прозорою. Способи первинного публічного розміщення акцій можна класифікувати:

  1. за місцем розміщення:

- На російському ринку

- На зарубіжних ринках

  1. за схемою обігу акцій на організованому ринку:

- Шляхом лістингу ЦП на фондовій біржі

- Шляхом випуску депозитарних розписок на ЦБ емітента

IPO вважається одним з найдорожчих способів залучення фінансування.

Так само при проведенні IPO компанія може досягти наступних цілей:

6) створення механізму формування ринкових цін на акції компаній

7) поліпшення фінансового стану компаній, підвищення фінансової стійкості

8) поліпшення іміджу та підвищення престижу компанії

9) залучення стратегічних інвесторів, розширення кола кредиторів і контрагентів

10) підвищення ефективності контролю і управління

Для успішного виходу на фондовий ринок для проведення IPO, компанія повинна відповідати певним вимогам:

1.іметь стійку позицію на ринку, займати значну ринкову частку

2.іметь достатній розмір бізнесу

3.іметь оптимальну структуру фінансування

4.иметь сучасні організаційну систему управління, в тому числі дотримуватися принципів корпоративного управління, розкривати інформацію, реалізовувати дивідендну політику

5.Рентабельность бізнесу повинна бути не нижче середньої по галузі

6.должна складати фінансову звітність за міжнародними стандартами і мати чітку стратегію розвитку

При проведенні IPO широко використовуються наступні схеми:

1) Класична: новим інвесторам пропонують додатково випущені акції, тобто відбувається випуск нових акцій, що розміщуються за відкритою підпискою через фондову біржу.

Ця схема має наступні переваги:

- Прозорість і зрозумілість грошових потоків і передачі акцій

- Знову випущені акції вільні від ризиків, пов'язаних з їх попередніми власниками

2) За участю акціонерів: є пропозиція новим інвесторам вже випущених акцій, які продаються будь-ким з уже існуючих акціонерів. Новий же випуск акцій розміщується вже після продажу раніше випущених акцій інвесторам.

До недоліків даної схеми можна віднести:

- Складність її реалізації

- Необхідність залучення в схему існуючих акціонерів, які змушені взяти на себе певні ризики (існує ймовірність, що в ході продажу акцій акціонери можуть втратити контроль над компанією)

3) Випуск депозитарних розписок на акції компанії (Американські депозитарні розписки, глобальні депозитарні розписки, європейські депозитарні розписки)

 Ринок АДР і ГДР російських емітентів. Історія, характеристика, тенденції і проблеми розвитку. | Етапи підготовки компаній до виходу на фондовий ринок.

Основні учасники міжнародного валютного ринку, їх класифікація. | Структура міжнародного валютного ринку, основні сектори. | Зони активності проведення валютних операцій на міжнародному фінансовому ринку. | Міжнародний ринок акцій, основні інструменти міжнародного ринку акцій. | Міжнародні облігації, їх основні види. | Організація випуску єврооблігацій. | Синдиковане кредитування як форма міжнародного кредиту. | АДР, види і рівні програм. | Організація синдикованого кредитування. | ДР мають кілька видів і рівнів програм. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати