Головна

Міжнародний ринок акцій, основні інструменти міжнародного ринку акцій.

Розвиток ринку міжнародних акцій це відносно нове явище (ринок існує з 1983 року).

Вихід на міжнародний ринок дозволяє фірмам розширити фінансування за рахунок залучення нових джерел акціонерного капіталу.

Три способи випуску акцій на міжнародному ринку:

акції фірми проходять лістинг на біржі і продаються міжнародними синдикатами різних країн.

фірма одночасно здійснює лістинг своїх акцій на біржах в країні перебування, так само на першій або декількох біржах інших країн.

випуск справжніх міжнародних акцій, що домінують в євровалюті. У цьому випадку фірма проход.лістінг на 1-ій або декількох медународно біржах акції випускаються міжнародним синдикатом.

Ринок акцій є найважливішим джерелом незаемного корпоративного фінансування. Акція - це цб без встановленого терміну обігу і без боргових зобов'язань перед інвестором. Вона засвідчує прао власника на частку в акц. Капіталі компанії на частину прибутку у вигляді дивідендів та на залишки активів при ліквідації компанії.

На світовому ринку торгуються 2 основних типи акцій:

звичайні

привілейовані

Звичайні акції дають право на придбання знову випущених акцій, на отримання дивідендів, право голосу на загальних зборах акціонерів. Право на отримання частини майна компанії при її ліквідації дозволяє власникові звичайних акцій претендувати на ту частину активів, кіт. залишається після виплати зобов'язань всім креліторам, власникам і власникам обикн-х акцій.

Різновидом явл. акції з правом їх возрата компанії-емітену. Таіе акції являють собою комбінацію звичайних акцій з опціоном пут, який дає право продати акцію того, хто її видав протягом встановленого терміну і по фікс. ціні. Право возрата акції може бути реалізоано протягом декількох років з моменту емісії. Компанія-емітент залишає за собою право вибору форми проведення цієї операції. Це може бути викуп за готівку або комп-емітент може надати інвестору додаткове число акцій, або облігації на суму первісної вартості акцій.

Привілейовані акції відрізняються від звичайних тим, що владельц таких акцій не мають право голосу і право придбання акцій нових випусків. Прив. акції дає гарантований, фіксований дивіденд, який виплачується в першу чергу, тобто до виплати дивідендів по обикн. акціям. Тримач прив. акцій має переважне право перед держателем обикн. акцій на певну частку активів корпорації в разі її ліквідації.

Різновиди прив. акцій:

конвертована. М.б. обмінені на встановлене кількість обикн. акцій за заздалегідь обумовленою ціною.

Комулятівного. Передбачають що будь-які належні, але не оголошень. Дивіденди накопичений. Аккумулир. І виплачуються в майбутньому.

Прівілегірующіх. Акції з правом участі дає право на отримання додаткових дивідендів понад оголошену суму, якщо дивіденд за звичайними акціями перевищує оголошену суму.

Привилегиров. Акції з корректир. Ставкою дивіденду. За цим акціям ставки щокварталу переглядається відповідно до зміни ставок по ЦБ.

Відкличні акції. Залишає за компанією = емітентом право відкликання акцій, тобто їх викупу за ціною з надбавкою до капіталу.

 Зони активності проведення валютних операцій на міжнародному фінансовому ринку. | Міжнародні облігації, їх основні види.

центральні банки | Основні передумови виникнення фінансової глобалізації | Фінансова глобалізація і її наслідки | Тенденції розвитку фінансової глобалізації у світовій економіці | Умови формування МФЦ | Сінгапур | структура МФР | Види інструментів, що обертаються на міжнародному фінансовому ринку | Основні учасники міжнародного валютного ринку, їх класифікація. | Структура міжнародного валютного ринку, основні сектори. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати