Головна

Відмінювання, імен, по батькові, прізвищ, географічних назв.

  1. Передумови та економічні наслідки Великих географічних відкриттів.

Іменники, що походять із присвійних прикметників, набули іменникової системи
відмінювання з деякими відмінностями в давальному й орудному відмінках при
відмінюванні прізвищ і географічних назв чоловічого роду.
___ Морфологія як розділ граматики
н. Думбров Ковалів Волошин
р. Думбров-а Ковалев-а (лів-а) Волошин-а
д. Думбров-у Ковалев-у (лів-у) Волошин-у(-ові)
Зн. Думбров-а Ковалев-а (лів-а) Волошин-а
Ор. Думбров-им Ковалев-им (лів-им) Волошин-им
м. (н а)Думбров-і (-у) (на) Ковалев-і(у) (лів-і, -у (на)ВолошиН-у(-ові)
Кл. Думбров-е (Думбров) Ковалев-е (лів-е) (Ковалів) Волошин-е (Волошин)
Відповідні прізвища у формі жіночого роду відмінюються, як прикметники:
Думбров-а - Думбров-ої - Думбров-ій; Волошин-а - Волошин-ої - Волошин-ій.
Українські прізвища неприкметникового походження відмінюються як відповідні
іменники І {Байда, Чайка, Доля, Кудря) чи II {Клименко, Бондар, Вовк, Гончарі)
відміни.
Н. Р. Д.
Байда Байди Байді
Кудря Кудрі Кудрі
Клименко Клименка Клименку(-ові)
Гончар Гончара (гончаря) Гончарукові) (гончарю(-еві))
Прізвища прикметникового походження змінюються, як прикметники: Білий
Сергій - Білого Сергія - Білому Сергієві; Макарська Ольга - Макарської Ольги -
Макарській Ользі.
І Чоловічі і жіночі імена та по батькові відмінюються, як іменники відповідної
відміни:
а) на -а(-я) - як І відміна;
б) чоловічі імена, що закінчуються на приголосний та на -о, відмінюються, як
іменники II відміни;
в) жіночі імена, які закінчуються на приголосний, змінюються, як відповідні
іменники Ш відміни;
г) коли імена вживаються з невідмінюваними прізвищами, то змінюються лише
імена.
Н. Клименко Інга Дмитрівна Клименко Ілля Миколайович
Р. Клименко Інги Дмитрівни Клименка Іллі Миколайовича
д. Клименко Інзі Дмитрівні ■ Клименку Іллі Миколайовичу
Зн. Клименко Інгу Дмитрівну Клименка Іллю Миколайовича
Ор. Клименко Інгою Дмитрівною Клименком Іллею Миколайовичем
М. (на) Клименко Інзі Дмитрівні (на) Клименку Іллі Миколайовичу
Кл. Клименко Інго Дмитрівно Клименко Ілле Миколайовичу
209 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Увага! а) у давальному та місцевому відмінках у жіночих іменах по батьков'
основа яких закінчується на г, к, х, відбувається зміна їх на з, ц, с;
б) у жіночих іменах по батькові після голосного та апострофа вживається суфіКс
-ївна, після приголосного - -ієна. Андріївна, Миколаївна, Іванівна, Тарасівн
у чоловічих іменах по батькові завжди вживається суфікс -ович: Степанович
Васильович, Андрійович, Олександрович, але: Савич, Ілліч.
Зразки відмінювання географічних назв
н. Суми Канів Одеса Біла Церква Івано-Франківськ
р. Сум Канева Одеси Білої Церкви Івано-Франківська
л Сумам Каневу Одесі Білій Церкві Івано-Франківську
Зн. Суми Канів Одесу Білу Церкву Івано-Франківськ
Ор. Сумами Каневом Одесою Білою Церквою Івано- Франківськом
м. (у) Сумах (у) Коневі (в) Одесі (у) Білій Церкві (в) Івано-Франківську
Кл. Суми Каневе Одесо Біла Церкво Івано-ФранківськеІменники на позначення професій, посад, звань, їх рід та правильність вживання. Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій. | Особливості відмінкових закінчень іменників у документах

Лексіка сучасної української мови з погляду її походження. | Стилистична диференціація української лексики. Професійна лексика. | Канцеляризми і штампи | Фразеологія у професійному спілкуванні юристів. Українська лексикографія. | Поняття юридичного терміна. Класифікація юридичних термінів. | Запозичення в юридичній термінології. | Труднощі, що виникають при перекладі з української на російську мову. Синоними, омоніми та пароними в юридичній термінології. | Пароніми у ділових паперах | Міжмовні пароніми. | Особливості використанняя різних частин мови у професійному спілкуванні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати