На головну

Офіційно - діловий стиль як один з функціональних стилів сучасної літературної мови. особливості офіційно - ділового стилю. кліше.

  1. BrushTBrush Определяет цвет и стиль заполнения замкнутых фигур и фона.
  2. I. авторитарный стиль руководства
  3. I. Тренерский стиль
  4. II. кооперативный стиль руководства.
  5. II. Менторский стиль руководства (менторинг)
  6. Авторитарный стиль
  7. Авторитарный стиль руководства

Офіційно-діловий стиль - це стиль, який задовольняє потреби

писемного спілкування в суспільно-політичному, господарському житті, у

ділових стосунках, у виробничій та іншій діяльності членів суспільства.

Найважливішими рисами офіційно-ділового стилю є такі:

1) високий ступінь стандартизації мовних засобів, широке вживання

типових мовних зворотів, наприклад: відповідно до ..., у зв'язку з тим, що

..., доводимо до Вашого відома... Сподіваємося на подальшу плідну

співпрацю.;

2) точність, послідовність і лаконічність викладу;

3) відсутність образності, емоційності, індивідуальних авторських

рис;

4) наявність реквізитів, які мають певну черговість і постійне місце;

5) для чіткої організації текст ділиться на параграфи, пункти,

підпункти;

6) лексика здебільшого нейтральна, уживається в прямому значенні;

відсутні діалектизми, жаргонізми, вигуки, частки, іменники із суфіксами

суб'єктивної оцінки;

7) речення переважно прості, поширені, із прямим порядком слів;

вставні слова, як правило, стоять на початку речень.

Офіційно-діловий стиль поділяється на підстилі:

1 Законодавчий (використовується в законодавчій сфері, обслуговує

офіційно-ділові стосунки між державою і її громадянами; реалізується в

текстах Конституції, законів, указів, статутів, постанов тощо).

2 Дипломатичний (використовується в сфері міждержавних

офіційно-ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури;

реалізується в текстах конвенцій (міжнародних угод), комюніке

(повідомлень), нот (звернень), протоколів, меморандумів (дипломатичних

листів), договорів, заяв, ультиматумів (дипломатичних вимог).

3 Юридичний (використовується в юриспруденції (судочинство,

дізнання, розслідування, арбітраж), обслуговує правові та конфліктні

відносини; реалізується в текстах актів, позовних заяв, запитів, протоколів

тощо).

4 Адміністративно-канцелярський (використовується в

професійно-виробничій сфері, у діловодстві; реалізується в текстах заяв,

ділових записок, службових листів, протоколів, розписок, доручень і т. д.).

У мові є звороти, які в певних мовленнєвих ситуаціях повторюються без змін як усталена словесна формула. Від власне фразеологізмів вони відрізняються тим, що їхні компоненти зберігають своє пряме лексичне значення і їм не властиве емоційно-експресивне забарвлення. Розрізняють три види таких стійких словосполучень: кліше, штампи та складені найменування.

Кліше- звичний зворот, регулярно повторюваний у певних умовах і контекстах для тотожного позначення адекватних ситуацій, стосунків між людьми тощо.

Наприклад, існують кліше мовного етикету: добрий день, доброго здоров 'я, радий Вас бачити, до побачення, на добраніч, ...

Для позначення різних явищ суспільно-політичного життя вживають усталені звороти на зразок правляча верхівка, посадова особа ...

В офіційно-діловому спілкуванні використовують, наприклад, такі кліше: згідно з розпорядженням, на підставі наказу, відповідно до чинного законодавства ...

У медичній галузі побутують кліше на зразок госпіталізація хворого, попередній медичний огляд, дослідження крові, задавнена хвороба, відчуття болю ...Функціональна диференціація сучасної української мови. | Сучасна українська ділова мова: етапи становлення, проблеми та перспективи розвитку.

Сутність і зміст етики спілкування правознавців. | Етичні норми і нормативи. Професійна юридична етика. | Документ - основний вид ділового мовлення. | Канцеляризми та штампи. | Предмет і структура курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» Зв'язок з правовими дисциплінами. | М ова як засіб професійного спілкування | Поняттяя про сучасну українську літературну норму. типи мовних норм. Форми сучасної української літературної мови. | Поняття усного та писемного мовлення. Майстерність публічного виступу. види підготовки до виступу. | Промова адвоката, прокурора, судді під час судових засідань. промови відомих адвокатів. | Кодифікація мови. Місце мови у комунікативній деонтиці юриста. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати