На головну

Житловим і житлово-будівельним кооперативами представляється також список членів цих кооперативів із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, року народження і місця проживання.

  1. FCA - франко-перевізник (... із зазначенням місця поставки).
  2. I доза - одразу після народження; II доза - через 1-2 міс; III доза - до кінця 1-го року життя.
  3. IBM, а також тому, що ця компанія була найдосвідченішою в сфері надання телеком
  4. А також
  5. А також 4) для розрахунку таких важливих показників, як
  6. А також бесіда про божественне гідність Месії - Мф. 22, 41-46; Мк. 12, 35-37; Лк. 20, 40-44).
  7. А також дієслівне присудок може бути виражене фразеологічним оборотом.

Заява підписується засновником або уповноваженою засновником особою. Державні підприємства, державні установи, господарські товариства акціонерні товариства з пайовою участю держави (далі - юридичні особи за участю держави) представляють заяву з відміткою власника Реєстру державних підприємств, установ за участю держави.

Установчі документи, складені на державній і російській мовах, надаються в прошнурованому і пронумерованому вигляді, в трьох примірниках і засвідчуються в порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан.

Для реєстрації юридичної особи, виключним видом діяльності якого є організація обмінних операцій з іноземною валютою, додатково потрібен дозвіл Національного Банку Республіки Казахстан на державну реєстрацію в органах юстиції.

У випадках, передбачених законодавством Республіки Казахстан, для реєстрації юридичної особи, предметом діяльності якого є надання фінансових послуг, додатково потрібен дозвіл уповноваженого державного органу з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій.

У випадках, передбачених законодавством Республіки Казахстан, для реєстрації юридичної особи, предметом діяльності якого є банківська і страхова діяльність, додатково потрібен дозвіл уповноваженого державного органу з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій.

Державна реєстрація суб'єктів ринку, які займають домінуюче (монопольне) становище на відповідному товарному ринку, здійснюється уповноваженим органом за попередньою згодою антимонопольного органу; державна реєстрація суб'єктів природних монополій здійснюється уповноваженим органом за попередньою згодою уповноваженого органу, що здійснює контроль і регулювання діяльності у сферах природних монополій.

Для реєстрації юридичної особи, предметом діяльності якого є залучення пенсійних внесків і здійснення пенсійних виплат, додатково потрібно на його відкриття дозвіл уповноваженого державного органу з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій.

У випадках, коли засновником юридичної особи є інша юридична особа, то в уповноважений орган разом з установчими та іншими документами надається довідка податкового органу про відсутність (наявність) у засновника - юридичної особи податкової заборгованості.

Документами, що підтверджують місце знаходження юридичної особи, можуть бути нотаріально засвідчені копії договору оренди, купівлі-продажу, документ, що підтверджує право на нерухоме майно з проставленим штампом про виробленої реєстрації прав на нерухоме майно та інший документ, передбачений цивільним законодавством. У разі якщо власником приміщення є фізична особа, то надається нотаріально засвідчена згода фізичної особи про надання приміщення в якості місця знаходження юридичної особи.

783. Які документи необхідно надати споживачеві для отримання адміністративної послуги «Державна реєстрація припинення діяльності юридичної особи, зняття з облікової реєстрації філії і представництва»?| Заява встановленої форми;

Заява встановленого зразка; | Копія посвідчення особи. | Термін видачі довідки продовжується до 3-х місяців. | Оригінал і копію документа, що посвідчує особу споживача при особистому відвідуванні споживача або письмова довіреність без нотаріального засвідчення іншої особи. | Робочих днів; | Від 31 грудня 2009 року № 2318 | Квитанцію про оплату державного мита за документ (особи, звільнені від сплати державного мита, надають підтверджуючі документи); | Письмову заяву; | Статистичний талон до листка прибуття; | Рішення уповноваженого органу юридичної особи, або засновника про створення юридичної особи; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати