На головну

Ефективність управління: сутність, показники та їх характеристика.

  1. I. Показники фінансово-економічної діяльності
  2. II універсал УЦ Ради: его значення и загальна характеристика.
  3. II. Злоякісні мезенхімальні пухлини. Загальна характеристика.
  4. X-неефективність монополії
  5. X-неефективність монополії і Х-ефективність монополії
  6. X-ефективність монополії
  7. Абсолютні і відносні показники коливання ризиків. Їх використання в страхуванні.

Зростання ролі управління у умовах ринкової економіки в результаті отримання організацією економічної свободи і повної відповідальності за свої результати веде до залучення в сферу управління додаткових ресурсів (трудових, фінансових, матеріальних).

В якості головного критерію результативності управління виступає рівень ефективності керованого об'єкта. Проблема ефективності управління - складова частина економіки управління, яка включає розгляд:

· управлінського потенціалу, т. е. сукупності всіх ресурсів, якими володіє і які використовує система керування. Управлінський потенціал виступає в матеріальній та інтелектуальної формах;

· Витрат і витрат на управління, які визначаються змістом, організацією, технологією та обсягом робіт по реалізації відповідних функцій управління;

· Характеру управлінської праці;

· ефективності управління, т. е. ефективності дій людей в процесі діяльності організації, в процесі реалізації інтересів, у досягненні певних цілей.

ефективність - Це результативність функціонування системи і процесу управління як взаємодії керованої і керуючої систем, т. Е. Інтегрований результат взаємодії компонентів управління.

На ефективність діяльності менеджера впливає ряд факторів: потенціал співробітника, його здатність виконувати певну роботу; засоби виробництва; соціальні аспекти діяльності персоналу і колективу в цілому; культура організації. Всі ці фактори діють спільно, в інтеграційній єдності.

Таким чином, ефективність управління - один з основних показників вдосконалення управління, який визначається зіставленням результатів управління і ресурсів, витрачених на їх досягнення. Оцінити ефективність управління можна шляхом порівняння отриманого прибутку і витрат на управління. Але така спрощена оцінка не завжди коректна, так як:

1) результат управління не завжди полягає в прибутку;

2) така оцінка призводить до безпосереднього і опосередкованого результату, який приховує роль управління в його досягненні. Прибуток часто виступає як опосередкований результат;

3) результат керування може бути не тільки економічним, але і соціальним, соціально-економічним;

4) витрати на управління не завжди можна досить чітко виділити.

 Стилі управління: види, характеристика і фактори, що впливають на їх вибір. | Особливості управління впровадженням нововведень в організації.

Комунікаційний стиль: сутність, різновиди та особливості їх прояву в управлінській діяльності. | Сучасні засоби комунікації, проблеми і напрямки розвитку в управлінській діяльності. | Принципи державної кадрової політики та їх характеристика. | Сутність і задачі управління персоналом і їх характеристика. | Система управління персоналом і характеристика основних її елементів. | Культура управління та корпоративна культура організації. | Особливості корпоративної культури організації | Організація і проведення ділових нарад. | Переговори - це засіб, взаємозв'язок між людьми, призначені для досягнення угоди, ко ли обидві сторони мають співпадаючі або протилежний ні інтереси. | Ораторські здібності, мистецтво аргументації, культура мови і їх значення в управлінській діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати