Головна

Квиток № 18

Внутрішня політика Росії на початку XIX ст. План державних перетворень М. М. Сперанського.

План державних перетворень М. М. Сперанського.

Новий виток реформаторської діяльності Олександра 1 пов'язаний з ім'ям М. М. Сперанського (1772-1839). Виходець із сім'ї сільського священика, Сп. завдяки особистим якостям і вражаючою працездатності зробив запаморочливу кар'єру і під кінець 1807 рік став одним з найближчих радників імператора. В Наприкінці 1808 імператор доручив йому скласти загальний план державних перетворень. На початку жовтня 1809 року проект реформ, названий Сп. "Ведення до Укладення державних законів був закінчений.

Виклад програми Сп. вимагає деяких попередніх зауважень.

В основі проекту Сперанського був закладений принцип поділу влади. З цією метою законодавчі функції зосереджувалися в новому органі - Держ. думі, судові - у Сенаті, виконавча влада надавалася міністерствам. Для координації дій вищих держ. установ створювався Держ. рада, його члени не обиралися, а призначалися імператором. Рада наділявся правом попереднього розгляду законів до їх внесення в Держ. думу. Відключити. право законодавчої ініціативи і затвердження нових законів зберігалося за імператором, в його руках зосереджувалася і вся повнота управління країною.

Систему законодавчих установ становили виборні Думи - волосні, повітові, губернські та общегос. Виборчі права предост. дворянству, "людям середнього стану" (купці, держ. селяни). Цивільними правами, на думку Сп., Слід було наділити все населення країни, включаючи і кріпаків. Для депутатів Держ. Думи вводився майновий ценз. Голова Думи обраний депутатами, затверджувався царем. Держ. дума розглядала законопроекти, представл. міністрами, Держ. радою або імператором. Закон набрав чинності тільки після схвалення Думою. Вона також контролювала діяльність Адмін. органів влади (міністри були підпорядковані Думі). Імператор міг приймати законод. акти крім Думи, тільки керуючись чрезв. обставинами (коли йшлося про "порятунок Вітчизни", війні, світі).

А I схвалив план Сп., Але не наважився на здійснення реформ. На його думку, перетворення слід було почати з центральної системи державного управління, а потім поступово переносити їх на інші області 1 січня 1810 р заснований Держ. порада - Законодавчим орган при государі. Його головним завданням було наведення порядку в підготовці і прийнятті законів. Все законод. проекти тепер д.б.н. розглянути. тільки через Держ. порада, яку при цьому оцінював не тільки їх зміст, а й саму необхідність реформування. У його функції входило також "роз'яснення" сенсу законів, прийняття заходів до їх виконання. Крім того, члени ради, повинні були розглядати звіти міністерств і виносити пропозиції з розподілу держ. доходів і витрат. Держ. рада поділено на чотири департаменту - законів, цивільних і духовних справ, державної економії.

Влітку 1811 р введено розробок. Сп. "Загальна твердження міністерств", кіт. визна. склад, межі влади і відповідальність міністерств, а також порядок діловодства. Таким чином, міністерська реформа отримала логічне завершення. Крім того, в рамках плану Сп. був здійснений ряд заходів, спрямованих на оздоровлення фінансів.

Проведені в 110 -1811 р перетворення, а також прагнення надати кріпаком цивільні права викликали таку бурю обурення серед вищих чинів і кріпосників, що А I був змушений припинити осущ-е реформ: надто свіжа була в пам'яті доля убитого батька.

Цим, по суті, і обмежився А I в реалізації реформаторських задумів Сп. У тому 1812 р Сп. був звільнений з держ. служби і засланий в Нижній Новгород під суворий нагляд поліції, потім переведений до Пермі.

Економічні плани Сперанського

Приєднання Росії до континентальної блокади привело до катастроф. наслідків для її економіки. Доходи скарбниці вже в 1808 р знач. скор .. Уряд прийняв реш. почати друкування паперових грошей, не забезпечених золотим запасом країни, в результаті чого вже в 1809 р курс паперового рубля впав до 35 копійок. У цих умовах А I доручив Сп. розробити проект оздоровлення економіки.

Такий план, напр. на порятунок країни від економічної катастрофи, був підготовлений Поцупив. вже до відкриття першого засідання Держради 1 січня 1810 він включав в себе:

У реальному житті проект повною мірою втілений не був. Податок, призначений на погашення боргу, витрачався на інші цілі. Випуск асигнацій час від часу поновлювався. Чіткої системи справляння нових податків не було.

Квиток № 19

Рух декабристів. Конституційні проекти першої половини ХШв.

 квиток 16 | квиток 23

квиток 10 | | квиток 25 | квиток №26 | квиток 28 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати