Головна

Оцінка стану та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Приморському краї.

  1. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2. Amp; 30. Радянсько-німецькі відносини в 1930-і роки: історія і сучасна оцінка.
  3. Amp; 49. Особливості розвитку, капіталізму в Росії в другій половині XIX століття.
  4. CNews: Які тенденції, на ваш погляд, домінують сьогодні на ринку інформатизації промислових підприємств Росії? Що змінилося на цьому вертикальному ринку за останні роки?
  5. Сучасні технології фізичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку.
  6. I. Право на вільне здійснення економічної діяльності.
  7. I ФОРМУВАННЯ Результат іншої звичайної діяльності

У 2009 році зовнішньоторговельний оборот Приморського краю склав 3993,5 млн. Дол. США, або 54,7% до 2008 року.

Експорт в цілому по краю склав 1148,5 млн. Дол. США, знизився на 26,2% до аналогічного періоду минулого року; імпорт склався в розмірі 2845,0 млн. дол. США, знизився на 50,5% до рівня 2008 року.

З країнами СНД експорт склав 3467,3 тис. Дол. США (збільшення на 53,0% до аналогічного періоду 2008 року), імпорт - 1301,4 тис. Дол. США (знижено-ня на 19,4%). Підвищення товарообігу обумовлено підвищенням експорту про- дукції хімічної промисловості (в 2,3 рази), деревини та целюлозно-паперових виробів (на 16,7%), і підвищенням імпорту продовольчих товарів (на 33,9%), інших товарів (у 10 , 6 рази).

З країнами Далекого Зарубіжжя експорт склався на рівні 1145,0 млн. Дол. США (знизився на 26,3%), імпорт - 2843,7 млн. Дол. США (знизився на 50,5%).

У товарній структурі експорту переважають такі види товарів: продовольчі товари та сировину для їх виробництва - 49,3% (566,7 млн. Дол.), З яких риба і морепродукти складають 96,7% (548,2 млн. Дол., в тому числі експорт риби і морепродуктів за межами митного кордону становить 4,6 млн. дол.), деревина та вироби з неї - 20,2% (231,8 млн. дол.), мінеральні продукти - 14,5% (166 , 9 млн. дол.), чорні і кольорові метали і вироби з них - 8,2% (94,5 млн. дол.).

У порівнянні з рівнем 2008 року в структурі значно змінилися частки основних товарних груп, внаслідок різкого зниження експорту по групах: 84-90 «Машини, обладнання та транспортні засоби»; 72-83 «Метали і вироби з них», за рахунок зниження вартості одиниці експорту та обсягів поставок на ринки країн азіатського регіону; 25-27 «мінеральні продукти». Незначно знизилася частка деревини та целюлозно-паперових виробів при фактичному зниженні стоимост-них обсягів на 29,6% в умовах підвищення ставок митних зборів на вивезення необробленої деревини. Збільшилася частка продовольчих товарів, при фак-тичної зниженні вартісних обсягів експорту на 4,9%, в тому числі рибопро-продукції на 7,5%; продукції хімічної промисловості, при зростанні вартості екс-порту на 12,9%; шкіряної сировини.

У товарній структурі імпорту переважають: машини, обладнання та транспортні засоби - 24,2% (688,3 млн. Дол.), Продовольчі товари та сировину - 25,5% (724,76 млн. Дол.), Текстиль, текстильні вироби і взуття - 23,5% (669,1 млн. дол.), продукція хімічної промисловості - 9,7% (276,7 млн. дол.).

У 2009 році за рахунок різкого зниження частки імпорту машин і устаткування, у порівнянні з рівнем 2008 року, значно зросла частка текстильних виробів і взуття на 6,2 п.п. при фактичному зростанні вартісних обсягів імпорту на 6,2%; про-довольственних товарів і сільськогосподарської сировини, при зниженні вартісних обсягів імпорту на 19,1%; продукції хімічної промисловості (зниження вартісних обсягів на 29,5%); деревини і целюлозно-паперових виробів, шкірі-венного сировини, металів, інших товарів.

Основні торгові партнери (країни).

Зовнішньоекономічну діяльність учасники ЗЕД Приморського краю в 2009 році здійснювали з 84 країнами, в т.ч. з 6 країнами СНД і 78 - Далекого Зарубіжжя, в порівнянні з 87 країнами в 2008 році.

Найбільший обсяг зовнішньоторговельних операцій традиційно припадає на КНР, Республіки Корея, Японії та США. За 2009 рік торговий оборот Приморського краю з цими країнами склав 84,0% всього обороту (КНР - 55,4%, Республіка Корея - 14,1%, Японія - 10,8% і США - 3,7%).

Збільшення зовнішньоторговельного обороту за звітний період у порівнянні з 2008 роком відбулося з такими країнами, як: Іспанія - на 12,6% (з 14,2 млн. Дол. До 15,9 млн. Дол.), КНДР - на 31,1 % (з 4,7 млн. дол. до 6,2 млн. дол.), Нідерланди - на 31,3% (з 7,2 млн. дол. до 9,4 млн. дол.), Польща - в 3 , 3 рази (з 5,2 млн. дол. до 17,5 млн. дол.), Швеція - 11,3% (з 9,8 млн. дол. до 10,9 млн. дол.), скоротився зовнішньоторговельний оборот з Австралією - на 21,8% (з 91,9 млн. дол. до 71,9 млн. дол.), Бразилією - на 71,2% (з 42,4 млн. дол. до 12,2 млн. дол .), В'єтнамом - на 34,7% (з 58,2 млн. дол. до 38,6 млн. дол.), Німеччиною - на 59,1% (з 32,1 млн. дол. до 19,0 млн . дол.), Канада - на 10,8% (з 41,1 млн. дол. до 36,6 млн. дол.), Тайлан-будинок - на 68,4% (з 92,8 млн. дол. до 29,4 млн. дол.).

З країн СНД найбільшу питому вагу торгового обороту краю припадає на Україну - 41,4% (1973,6 тис. Дол.), Казахстан - 49,9% (2378,5 тис. Дол. США).

Спостерігається «стагфляція» - одночасно відбуваються процеси падіння виробництва, фінансова та економічна кризи, що супроводжуються зростанням цін і зростанням інфляції.

Загальні для Росії в цілому, в Примор'ї ці кризові процеси відбуваються в 2-3 рази гостріше, тому що край - прикордонний, через який проходять імпортні потоки, а вони гальмуються підвищеними митами. Це призводить до того, що відбувається зростання мит і цін і одночасно падіння курсу рубля, падіння обсягів виробництва, що призводить до подвоєння кризової навантаження. Справа в тому, що зовнішньоекономічна діяльність дає Примор'я половину обсягу ВВП. Згортання імпорто-постачають потоків призводить до того, що за ним піде падіння доходів крайового бюджету на 15-20%, що призведе до перегляду бюджету краю в бік його зниження. Несприятлива соціально-економічна ситуація призвела до того, що в січні-лютому місяцях в портах простоювало до 110 судів.

Владивостоцький морський порт дав падіння обороту в січні 2009 р на 31% (в порівнянні з січнем 2008р.). Фактично, Примор'ї втрачає вантажну базу. Якщо при Радянській владі перевозили морем 65% вантажів, то зараз тільки 4%, і очікується падіння до 3%.

У перспективі у зовнішній торгівлі краю збережуться традиційні експортні поставки місцевої сировини, також буде розвиватися переробні виробництва, що дозволить збільшити частку переробляється продукції в загальному обсязі експорту краю. Також великі перспективи має експорт продукції, пов'язаної із застосуванням нових технологій і використанням високого наукового потенціалу краю: продукція океанічного машинобудування і т.п., металообробки і приладобудування, лікарські засоби, біологічно активні харчові добавки і т.д. Розвиток виробництва даної продукції, в т.ч. на експорт зв'язується з зусиллями зі створення сприятливого інвестиційного клімату, що дозволить залучити в край великі обсяги як внутрішніх, так і іноземних інвестицій.

Найбільш значні інвестиції в Приморський край були спрямовані в розвиток промисловості, готельного бізнесу, зв'язку, транспорту, торгівлі і громадського харчування, а також в операції з нерухомим майном. У територіальному аспекті розподіл обсягу іноземних інвестицій характеризується стійким збереженням позицій столиці Примор'я: г. Владивосток (71,7%), м Знахідка, м Дальньогорськ, Тернейскій район, м Артем.

Приморський край займає 3 місце в Росії і за кількістю діючих спільних і іноземних підприємств, поступаючись лише найбільшим містам Росії - Москві та Санкт-Петербургу.Теорія відносних переваг Д. Рікардо | Особливості північноамериканської моделі інтеграції (НАФТА).

Міжнародний ринок технологій. особливості міжнародної торгівлі об'єктами інтелектуальної власності | Сутність і основні форми міжнародної економічної інтеграції | Преференційні торговельні угоди | Основні напрямки валютного контролю експортно-імпортних операцій в Росії | Сутність і структура євроринку капіталів. | Загальна характеристика ПЕК в світовому господарстві | Тенденції зміни галузевої структури світового господарства | Особливості економічного розвитку КНР | Зовнішньоекономічні зв'язки Росії з країнами Північно-Східної Азії | Поняття, структура і принципи складання платіжного балансу країни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати