На головну

Менеджмент і його використання в охороні здоров'я

  1. IP-адреси. Використання масок в IP-адреси.
  2. LES. Завантаження покажчика з використанням ES
  3. Microsoft Word: Використання обрамлення тексту і робота з кадрами
  4. Microsoft Word: Використання панелі малювання
  5. Microsoft Word: Створення і використання стилів
  6. O можливість здійснення рекламного процесу з використанням усього комплексу засобів і методів реклами і їх органічного зв'язку в комерційному підприємстві;
  7. O Використання прив'язок

Менеджмент - це діяльність, спрямована на вдосконалення форм управління, підвищення ефективності виробництва за допомогою сукупності принципів, методів і засобів, які активізують трудову діяльність, інтелект і мотиви поведінки, як окремих співробітників, так і всього колективу. Управління виникає тоді, коли відбувається об'єднання людей для спільного виконання будь-якої діяльності. Керуюча сторона (суб'єкт управління), керовані - об'єкти управління (колективи, окремі працівники). Основу управлінської діяльності становить способи впливу керуючих на об'єкти управління. Аналіз управління визначається принципами, методами, функціями і цілями управління.

Виділяють наступні принципи управління: 1. Організаційні, координаційні та оперативні, які спрямовані на активізацію і посилення мотивації діяльності кожного співробітника і всього колективу. Серед них: влада і відповідальність; єдиноначальність; єдність керівництва; централізація; лінійне управління; порядок; стабільність; ініціатіва.2 Принципи розвитку, спрямовані на оптимізацію взаємовідносин і підвищення ефективності колективної діяльності. Це - дисципліна, справедливість, підпорядкування індивідуальних інтересів загальним, кооперативний дух, сталість персоналу, винагороди та ін. 3. Принципи підвищення іміджу, авторитету, представництва установи. Методи управління бувають організаційно-розпорядчі, економіко-господарські, правові та соціально-психологічні. До методів управління відносять:

методи підкріплення і стимулювання; методи регулювання поведінки; методи по оптимізації трудового процесу і зростання відповідальності співробітників; розвиток ініціативи співробітників і підвищення індивідуальної майстерності.

Функції управління визначаються рівнем системи управління. Система управління будь-якого об'єкта має 3 рівня - стратегічний, тактичний і оперативний. На стратегічному рівні визначаються цілі та можливі результати в перспективі. Тактичний рівень дозволяє оптимально визначити конкретні завдання, організацію, поетапне виконання та контроль результатів. Оперативний рівень забезпечує ефективне виконання виробничих процесів з оптимальним використанням наявних ресурсів. До цього рівня можна віднести облік, контроль і аналіз діяльності вже функціонуючих структур. Серед функцій управління головними є наступні: Технічні операції - виробництво. Для медичних установ до виробничих функцій відносяться діагностика, експертиза, реабілітація, заходи профілактики та ін. Комерційні - купівля, продаж, обмін; для медичних установ - це продаж окремих видів медичних послуг. Фінансові операції - залучення коштів і розпорядження ними для здійснення діяльності. Страхові - страхування та охорона майна і осіб. Облікові - бухгалтерія, облік, статистика та ін. Адміністративні - перспективне програмно-цільове планування, організація, координація, розпорядчі функції і контроль. Цілями управління можуть бути: новаторські, рішення, проблем, реалізація конкретних обов'язків, самовдосконалення. Цілям і функціям управління відповідає певна установка (технічна, комерційна, адміністративна, фінансова, облікова, страхова). Кожна установка орієнтується на групу якостей і знань, які визначаються такими параметрами, як фізичне здоров'я, розумові здібності (розважливість, гнучкість розуму, рівень кругозору), моральні якості (енергія, свідомість відповідальності, почуття обов'язку, почуття гідності, доброта, тактовність, чесність), спеціальні (професійні) знання і досвід роботи. Процес управління включає: планування, організацію, розпорядливість, координацію, контроль, аналіз, оцінку ефективності, прийняття рішення, підбір персоналу, мотивацію і оптимізацію індивідуальної діяльності, представництво та ведення переговорів і угод. Алгоритм (послідовність управлінських рішень: Постановка мети і завдання (програмно-цільове планування). Збір необхідної інформації. Моделювання і попередня експертиза можливих рішень; Ухвалення управлінського рішення; Організація виконання; Контроль виконання; Оцінка ефективності та коригування результатів;

 Правила та порядок видачі листків непрацездатності | Організація експертизи тимчасової непрацездатності

Жіноча консультація | Економіка охорони здоров'я | Серцево-судинні захворювання | ОСН. Напр У Хіба АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІН. ДОПОМОГИ | Соціально-гігієнічні аспекти нервово-психічних захворювань і алкоголізму | Медичне страхування в сучасних умовах в РТ | Організація швидкої невідкладної допомоги на селі і в місті | Система охорони здоров'я в економічно розвинених країнах | Маркетинг в охороні здоров'я. передумови виникнення | Інвалідність, визначення, показники, соціально-гігієнічний значимість |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати