Головна

злоякісні новоутворення

  1. II. Злоякісні мезенхімальні пухлини. Загальна характеристика.
  2. Вторинні (метастатичні) злоякісні пухлини кісток
  3. Високозлоякісні (Grade 3-4) астроцитоми, Олігодендрогліома, змішані гліоми, нейрональні і змішані нейрональной-гліальні пухлини.
  4. Дошкільна дитинство як психологічний вік. Основні новоутворення.
  5. Інші системні порушення Злоякісні пухлини
  6. Захворювання склери. Склерит, новоутворення, клініка, лікування.
  7. Злокач. новоутворення як медико-соц. проблема. вплив умов і способу життя на заб-сть онкологіч. заб-нями.

2 місце в структурі причин смертності в Рт (293), 3-е в Росії (329 на 1000).

Зростання числа новоутворень відбувається не стільки за рахунок поліпшення діагностики цих захворювань і збільшення числа осіб похилого та старого віку, у яких злоякісні пухлини розвиваються частіше, скільки в результаті істинного збільшення захворюваності та смертності, особливо від раку легенів і раку крові.

А) У стр-ре смертності у мужщин: 1 місце рак легенів 2 рак шлунка 3-стравоходу

Жінок-1-рак молочної залози.

Показники смертності в вікових групах чоловіків і жінок істотно різняться. Так, для групи 25-34 роки смертність трохи вища у чоловіків, 35 років - у жінок, а у віці 55-64 років значно більше вмирає чоловіків. В цілому смертність чоловіків перевищує смертність жінок.

Б) повідомлення про важнейем неепід. захворюванні

В) Диспансерний облік хворих із злоякісними новоутвореннями, які перебувають під наглядом онколога, дає можливість судити про загальну їх чисельності, так як ці хворі перебувають під наглядом онкологічних установ довічно.

До спеціальних показниками роботи онкологічних диспансерів, кабінетів і відділень відносяться: 1) обсяг і ефективність масових та індивідуальних профілактичних оглядів населення, що проводяться з метою раннього виявлення злоякісних новоутворень і передпухлинних станів; 2) питома вага хворих з запущеними формами онкологічних захворювань серед вперше виявлених хворих із злоякісними новоутвореннями;
 3) поінформованість населення про ранні ознаки раку та інших пухлин, їх виліковності при своєчасному зверненні за медичною допомогою (метод анкетування та ін.); 4) віддалені результати лікування.

 Держ. соц-е страхування | Жіноча консультація

Перинатальна смертність, структура, причини, шляхи зниження. | Основи правового регулювання праці медпрацівників. | Визначення здоров'я. Основні методи його вивчення. Групи здоров'я | Основні показники здоров'я населення Росії. Їх медико-соціальна оцінка | Схема комплексного вивчення здоров'я і факторів, що його визначають | Поняття медичної активності і здоровий спосіб життя | Основні напрямки і методи пропаганди здорового способу життя | демографічні показники | Проблеми підготовки вр. кадрів в сов. світі. | Особливості організації мед. пом. сільському населенню |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати