Кредит: необхідність, сутність, стадії руху, функції, форми і види | Центральний банк: характеристика, завдання, функції | Грошово-кредитна політика: поняття, цілі, завдання | Комерційний банк: поняття, напрямки діяльності, операції | Небанківські кредитні установи: поняття, специфіка діяльності | Фінанси організацій: сутність, принципи організації, функції, значення | Принципи організації фінансів підприємства | Необоротні активи підприємства: поняття, види, оцінка, методи розрахунку амортизаційних відрахувань, джерела фінансування | Оборотні активи підприємства: поняття, види, показники ефективності використання, визначення потреби, джерела фінансування | Управління поточними активами |

загрузка...
загрузка...
На головну

методи нормування

  1. ARQ-методи
  2. EVA- економічна природа, методи розрахунку, переваги і недоліки.
  3. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  4. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  5. II Біохімічні методи
  6. II. Методи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації
  7. IV. Багатовимірні статистичні методи

Застосовуються наступні основні методи нормування оборотних коштів: прямого рахунку, аналітичний, коефіцієнтний.

Метод прямого рахунку передбачає обгрунтований розрахунок запасів по кожному елементу оборотних коштів з урахуванням усіх змін у рівні організаційно-технічного розвитку підприємства, транспортуванні товарно-матеріальних цінностей, практиці розрахунків між підприємствами. Цей метод, будучи дуже трудомістким, вимагає високої кваліфікації економістів, залучення до нормування працівників багатьох служб підприємств (постачання, юридичної, збуту продукції, виробничого відділу, бухгалтерії). Але це дозволяє найбільш точно розрахувати потребу підприємства в оборотних коштах.

Аналітичний метод застосовується в тому випадку, коли в планованому періоді не передбачено істотних змін в умовах роботи підприємства в порівнянні з попереднім. У цьому випадку розрахунок нормативу оборотних коштів здійснюється укрупнено, з огляду на співвідношення між темпами зростання обсягу виробництва і розміром нормованих оборотних коштів у попередньому періоді. При аналізі наявних оборотних коштів їх фактичні запаси коригуються, зайві виключаються.

При коефіцієнтний метод новий норматив визначається на базі нормативу попереднього періоду шляхом внесення в нього змін з урахуванням умов виробництва, постачання, реалізації продукції (робіт, послуг), розрахунків.

Аналітичний і коефіцієнтний методи застосовні на тих підприємствах, які функціонують більше року, в основному сформували виробничу програму і організували виробничий процес і не мають у своєму розпорядженні достатню кількість кваліфікованих економістів для більш детальної роботи в галузі планування оборотних коштів.

На практиці найбільш поширений метод прямого рахунку. Перевагою цього методу є вірогідність, що дозволяє зробити найбільш точні розрахунки приватних і сукупного нормативів.

Особливості різних елементів оборотних коштів визначають специфіку їх нормування. Розглянемо основні методи нормування найважливіших елементів оборотних коштів: матеріалів (сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів), незавершеного виробництва і готової продукції.порядок нормування | нормування матеріалів
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати