Головна

Виробнича функція і изокванта.

  1. II. Статечна функція збуту
  2. Microsoft Word?а ендірілген есептеу функціялари
  3. U - функція деякої змінної x
  4. А. Функція заощаджень
  5. Алгебра, висловлювання, предикати, булевих функцій, аксіоми алгебри предикатів
  6. Аналіз як функція управління маркетингом, його прикладне значення.
  7. аналітична функція

Виробниц. функц.-Функц. хар-щая максимально можливий обсяг виробництва при будь-якому заданому обсязі ресурсів. произв. функц. будується для даної технолог. виробництва. Q = f (L, C), де L-вкладення праці; C-вкладення капіталу.

изокванта-кр, представляющ. нескінченно. множ. комбінації. факторів вироб-ва, обеспеч. одинак. вих. продукції.

Граничні. норма техноч. замещенія-показник, хар-щий на скільки одиниць уменьш. потребн. у вкладений. одного фактора, при зр. вкладений. ін. і збережений. обсягу виробництва. MRTSLS = -?C / ?L; ?C-сокращ. вкладений. фактора капіталу; ?L-приріст вкладений. фак-ра праці. межа. норма технолог. произв. залежить від ізокванти. Карта ізоквантсукупність ізоквант, кожна з яких покази. макс. випуск продукц, що досягається при использ. потужність. поєднувати. рес.Фірма. Організаційні форми підприємництва. | Изокоста і оптимум виробника.

Методологія економічної теорії. Опції. ек. | Поняття, класифікація, види економічних систем. | Запропонуй. його чинники. Закон і кр. пропозиції. | Попит і його фактори. Закон і крива попиту. | Ринкові. рівновагу. порушений. ринково. равновес. | Надлишок споживача і виробника. | Еластичність попиту за ціною. | Еластичність пропозиції. | Практичне значення теорії еластичності. | Ординалістська теорія споживчого вибору. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати