Головна

Радянське державне будівництво. Возз'єднання казахських земель в складі КазАССР. 6 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

98. Національна безпека - довгострокова стратегія «Казахстан - 2030».Весь історичний досвід розвитку людської цивілізації свідчить, що початковим з усіх необхідних умов, в рамках яких здійснюється поступальний і стійке зростання держави, є безпека його нації і збереження державності. Мало завоювати свободу і незалежність, їх треба відстояти і закріпити, передати нашим нащадкам. Майбутні покоління нам можуть пробачити ті дісталися їм скруту, негаразди і проблеми, які наше покоління не змогло подолати. Але нам не буде прощення, якщо ми втратимо державність, поступимося стратегічними основами суверенності, своїми землями і ресурсами. Безумовно, дана логіка бачення перспективи повинна бути перманентною в часі при будь-яких внутрішніх і зовнішніх обставин для стратегічного курсу казахстанської політики на довгостроковий період. Це є першим стратегічним пріоритетом розвитку Казахстану до 2030 року. Пріоритетність безпеки очевидна: якщо країна не збереже її, у нас просто не буде можливості говорити про плани сталого розвитку. Ретроспективний погляд на зародження і розвиток держави наших предків наочно підтверджує той факт, що вони вели історично важку і жорстоку боротьбу в ім'я нащадків для збереження своєї державності. І необхідність постійного пошуку вирішення даної стратегічної задачі вимагає від нас зваженої і адекватної оцінки ситуації, що складається в паритеті геостратегічних сил і тенденцій їх зміни. Ми розуміємо, що всі можливі потенційні загрози національній безпеці Казахстану теперішнього часу і найближчого майбутнього не мають і не матимуть характеру прямого військового вторгнення і загрози територіальній цілісності держави. Абсолютно ясно, що ні Росія, ні Китай, ні Захід і мусульманські країни не мають спонукальних мотивів для нападу на нас. І ця щодо передбачувана дистанція спокою і стабільності повинна бути використана для ефективного зміцнення економічного потенціалу Казахстану, на основі якого ми можемо побудувати надійну систему національної безпеки. Для забезпечення своєї незалежності і територіальної цілісності ми повинні бути сильною державою і мати надійні і дружні відносини з сусідами. Тому ми будемо розвивати і зміцнювати довірчі і рівноправні відносини з нашим найближчим і історично дружнім сусідом-Росією. Такі ж відносини довіри і добросусідства ми будемо розвивати з КНР на взаємовигідній основі. Казахстан вітає політику Китаю, спрямовану проти гегемонізму, на дружбу з сусідніми країнами. Посилюватимуться наші зв'язки і інтеграційні процеси з центральноазіатськими державами. На належному рівні будуть зміцнюватися відносини і з країнами Близького і Середнього Сходу. Другий компонент нашої стратегії - посилення зв'язків з головними демократичними, індустріально розвиненими державами, включно зі Сполученими Штатами Америки. Ці країни починають усвідомлювати, що створення незалежної і процвітаючої Казахстану відповідає їх національним інтересам. По-третє, ми будемо всіляко використовувати допомогу і сприяння міжнародних інститутів і форумів, таких, як ООН, МВФ, Світовий банк, Азіатський, Європейський і Ісламський банки розвитку, що забезпечить підтримку Казахстану з боку міжнародного співтовариства. Четвертий елемент нашої стратегії - освоєння багатих природних ресурсів, які можуть стати надійною основою для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності країни. П'яте - ми повинні розвивати у всіх громадян Казахстану почуття патріотизму і любові до своєї країни. Стара, колись міцний зв'язок між народом і державою істотно ослабла, а нова - між особистими і державними інтересами - ще не сформована. На щастя, в масовій свідомості вже зріє розуміння спільності та інтересів людей і держави. Я не сумніваюся, що в міру поліпшення добробуту народу, воно буде зміцнюватися. Це прискорить усвідомлення таких, здавалося б, простих істин, що добробут кожного громадянина залежить від суверенітету і безпеки держави, в якому він живе. Коли забезпечена наша колективна безпека, кожна людина виграє значно більше, ніж будь задоволені тільки його особисті інтереси, а безпеку суспільства знаходиться на межі ризику. Як би не був щасливий окремий громадянин, він все одно беззахисний, якщо наражається на небезпеку його країна. Особливо чітко це повинні усвідомлювати представники вітчизняного капіталу, демонструючи пріоритет громадських інтересів перед частнособственническими. Ми повинні продемонструвати світу свою єдність і волю до незалежності, громадянськість і патріотизм, щоб будь-який власник сили, що має недобрі по відношенню до нас наміри, заздалегідь знав, що спроби або загрози її застосування натраплять на опір. Без чітко виражених громадянські позицій інші елементи стратегії, спрямованої на забезпечення незалежності, реалізувати буде дуже важко. Відносно нашої оборонної політики всім повинно бути зрозуміло, що ми - миролюбний народ і не претендуємо ні на чиї б то не було землі, ресурси, багатства. Землею і рясними надрами ми не обділені, а багатства - назбираємо своєю працею. Але ми станемо вимагати до Казахстану такого самого ставлення, яке виявляємо по відношенню до інших країн, і будемо готові до будь-яких несподіванок. В нашу епоху, в міру того як світ йде від військових конфронтацій, суперництво переноситься з військової області в політичну і економічну сфери. Ми сподіваємося, що ця тенденція стане домінуючою і буде всіма силами і засобами сприяти становленню миру і розвитку добросусідства. Разом з тим нам необхідно також розуміти, що послідовне включення Казахстану, у міру його економічного зростання, в світову економіку вільно чи мимоволі може захопити країну в непередбачуваний вир різних регіональних конфліктів військово-політичного, економічного і конфесійного характерів. Ось чому безумовний пріоритет в роботі по забезпеченню безпеки належить нашій зовнішньополітичної діяльності і формуванню щільної тканини взаємовигідних відносин Казахстану з його сусідами і провідними країнами світу. Навіть сьогодні, в кінці двадцятого століття, після отриманих уроків Другої світової війни і холодної війни, не знята загроза розколу світу на блоки і союзи. Однак такий шлях в силу нашої пятіелементной стратегії для Казахстану не прийнятний. Етнічний склад нашої країни настільки різноманітний, наші інтереси настільки важливі, а перспективи настільки вражаючі, що ми не зможемо дозволити собі залежати від відносин з якоюсь однією країною або покладатися тільки на неї. Казахстанський народ і казахстанське Уряд повинні направити всі свої зусилля на створення терпимого і ліберального для великого транснаціонального капіталу економічного поля, заохочувати створення "теплого клімату" для довгострокових інвестицій в країну. Ми повинні бути жорсткими противниками будь-якого військового вирішення будь-яких конфліктів і проповідувати принцип "поганий мир кращий за добру сварку". Кращим нашим зброєю, яке забезпечує захист національних інтересів і паритет сил на найближчу і далеку перспективу, повинна бути політика інтеграції, в першу чергу - зміцнення і розвиток Центральноазіатського Союзу між Казахстаном, Киргизстаном і Узбекистаном, невтручання в справи інших держав, домінування актів згоди, а не протистояння. І хоча ми щиро сподіваємося на те, що світ усвідомив всю марність збройних конфліктів, давайте на забуватимемо: розсудлива держава покладається не тільки на обіцянки інших держав, а й на міць своєї країни. Тому першочергова увага, безсумнівно, буде приділятися будівництву і модернізації наших Збройних Сил, підвищення рівня їх професійної підготовки та боєготовності, оснащенню сучасними засобами озброєння.

Для того, щоб створити сучасну і ефективну армію, військово-повітряні і військово-морські сили Республіки Казахстан, нам необхідно зміцнювати матеріальну частину, особовий склад і роботу по його навчанню. Це постійно вимагатиме дбайливого і ефективного витрачання бюджетних коштів, які ми виділяємо і будемо виділяти нашим Збройним Силам. Крім того, наша країна буде співпрацювати зі своїми сусідами в тому, щоб ділити з ними тягар регіональної оборони. У питаннях безпеки і цілісності ми повинні бути постійно пильними. Наші привітність і гостинність, які ми виявляємо і будемо проявляти, не є синонімами простодушності і покірності. У ранг провідних пріоритетів національної безпеки повинна бути висунута сильна демографічна і міграційна політика. Якщо наші державні органи як і раніше будуть ставитися до цього байдуже, то ми на порозі XXI століття увійдемо слідом за Росією в ситуацію "демографічного хреста", коли чисельність знижується вже не тільки через процесів зовнішньої міграції, а й природним чином. Ця тенденція повинна бути негайно припинена.

99. Стратегія входження Каз в число 50 найбільш розвинених, конкурентноспроможних країн світу.Перехідний період від однієї суспільно-економічної системи, заснованої на диктат центру завжди важкий для всіх держав в усі часи. Для держав СНД подвійно, т. К. Доводитися враховувати менталітет і виховання народу протягом всіх років радянської влади. У ХХ столітті було багато альтернатив: колоніальні володіння або нові форми відносин метрополій і колоній; фашизм або демократія. І перед державами СНД теж постав вибір: соціалізму чи капіталізму, авторитаризм чи демократія, світське або держава на релігійній основі, модернізація. В цьому розділі Назарбаєв розкриває поняття «модернізація». У зв'язку з необхідністю на порозі 20 століття вибору для пост колоніальних країн шляху розвитку - світський або західний. Модернізація - осучаснення, приведення чогось у відповідність з сучасними нормами. Західний варіант модернізації розглядає світовий розвиток як сходи, на сходах якої слаборозвинені, середньорозвинених, високорозвинені країни. Всі країни повинні пройти ці ступені. На жаль, це варіант не давав в моделі розвитку, т. К. Орієнтувався на високий рівень розвитку метрополії і використання колоній. Назарбаєв перераховує ключові положення модернізаційних установок в чистому вигляді: економічно - формування розгалуженої ринкової системи; співвідношення зайнятих в аграрній і індустріальної сферах; урбанізація; залежна від держави регулювання фінансово-грошової системи; зміна технологічної бази виробництва і машинних форм праці; розвитку сектора послуг; в політичній сфері - формування громадянського суспільства і соціальних інститутів державної незалежності. Це не універсальна ідея, хоча позитивні напрямки культурної модернізації в ній є (загальна грамотність, різноманіття ідеологій, свобода слова, свобода особистості людини). що ж з цього взяв Казахстан, який на початку 90-х років теж встав перед необхідністю вибору. Стратегія розвитку повинна визначатися не зарубіжними експериментами, а власними силами з урахуванням національно-державної специфікою, політичною історією, культури, пострадянських стереотипів, етнічних традицій; в чистому вигляді модернізація в Казахстані не пройде, т. к. є урбанізованим суспільство з індустріальним комплексом, грамотним населенням, сучасною системою освіти, науки, культури, охорони здоров'я. зі здобуттям незалежності Казахстан вийшов на міжнародну арену як суверенної держави. У книзі Н. Назарбаєв пише, що в перші роки незалежності існувала ейфорія, що суверенітет розкриє двері перед нами в світову спільноту. Все виявилося не просто. Відбуваються складні геополітичні процеси, що складаються на зовнішньополітичних можливостях: а) на початку 90-х років південні кордони СРСР були поясів військових конфліктів: війна в Афганістані, громадянський конфлікт в Таджикистані, зіткнення узбеків і киргизів в місті Від (Киргизія), зіткнення між народами з -за військових і земельних ресурсів на киргизько-таджицькому кордоні з загибеллю невинних людей, неоголошена війна між Азербайджаном і Вірменією, війна в Грузії, напруженість на Кавказі, прикордонні проблеми з Китаєм (в районі м Семипалатинська китайські війська вторглися на територію Казахстану); б) друге коло проблем пов'язаний з ядерною зброєю. У Казахстані залишився колишній Семипалатинський полігон, є ще орендовані Росією військові полігони, небезпека йде від ін. Ядерних держав (Пакистан, Індія, Іран, Ірак, Ізраїль, КНДР, ПАР). Після краху СРСР контроль над розповсюдженням ядерної зброї міг бути порушений. Необхідно було комплексне рішення даних проблем. Традицій зовнішньополітичної діяльності не було, не було дипломатичних представництв республіки за кордоном, традицій зовнішньої політики, кадрів, міжнародних договорів з іншими країнами. Тому на перших етапах треба було сформувати власну зовнішню політику, створювати правову базу з зарубіжними партнерами, для залучення інвестицій треба було встановити двосторонні міждержавні відносини. Велику роль у встановленні дипломатичних відносин, залучення інвестицій, дружніх зв'язків з державами Миру відіграли й відіграють візити Президента РК до Туреччини, Китай, Росію, Європейські країни (Німеччина, Франція), Саудівську Аравію, Ісламську Республіки, Іран, Японію, США. 15-18 червня 1998 року - візит президента до Турецької Республіки. Міжнародного визнання Казахстану сприяє входження республіки до міжнародних організацій 2 березня 1992 року - в ООН, стала членом Міжнародного валютного фонду, Міжнародного Банку реконструкції та розвитку, міжнародні агентства інвестицій, Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Св. 120 визнали Казахстан, з багатьма державами встановлені дипломатичні зв'язки на рівні посольств. РК приєдналася до діяльності наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, вступила в організації Ісламської конференції. Дипломатичні відносини встановилися на 1 січня 1998 р зі 112 країнами світу. Зовнішньополітичний курс республіки полягає в наступному:

Зайняти гідне місце в світовому співтоваристві; Підтримувати взаємовигідні дружні відносини на принципах взаємної довіри з усіма суміжними і ін. Державами світу (ближнього і далекого зарубіжжя);

Підписання угод про партнерство з Туреччиною, Іраном, Індією, Китаєм, країнами Західної Європи, Північної Європи, Північної Америки; Розвиток партнерських відносин угод з головним центром ринкової економіки - СЩА, Японії, Великобританії, Франції, Німеччини; Укладено двосторонні договори з усіма державами СНД ; Ліквідація всієї ядерної зброї на території Казахстану і республіка оголосила свою територію без'ядерною зоною; Казахстан: став членом Наради з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), заявив про дотримання прав людини і національних меншин, є активним учасником в Союзах держав СНД: Росія - Білорусь - Казахстан - Киргизстан; Центрально-азіатського союзу (Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменія); Єдиного митного союзу СНД. У розділі книги «Зустріч цивілізацій» Назарбаєв пише, що, незважаючи на крах двублоковой системи, протиріччя між різними країнами залишаються, молоді держави залучені в гру інтересів найбільших світових держав (Росією, США). Казахстан знаходиться на стику європейських і азіатських цивілізацій, між якими існують і свої конфлікти в духовній (розвиток менталітету) і економічної (убогість і багатство) областях. Виходячи з цього, спроба республіки будуватися не на тому, що роз'єднує, а що об'єднує. Всі ми - діти єдиної цивілізації Землі і жити потрібно на згоді і добросусідство. Важливо знайти золоту середину між поєднанням базових переваг демократії і ринку. З стійкими національними традиціями. В реалізації цього завдання Назарбаєв бачить важливу роль його рідного казахського народу.

100. Послання президента РК Н. Назарбаєва народу Каз «Підвищення добробуту громадян Каз- головна мета державної політики» 6февраля 2008р. Послання Президента країни народу Казахстану прозвучало в непростих умовах, що сформувалися під впливом світової економічної кризи. Не випадково з перших рядків свого Послання Глава держави звертається до Стратегії розвитку Казахстану, яка виступила свого роду «ядром» консолідації казахстанського суспільства для вирішення найскладніших завдань щодо виходу з системної соціально-економічної кризи початкового періоду реформування. Дана Стратегія була представлена ??Президентом Н. а. Назарбаєвим в його першому Посланні народу Казахстану в 1997 р «Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців» з викладом бачення національного розвитку до 2030 р Цей документ отримав широку популярність як «Стратегія розвитку Казахстану до 2030 року» або «Казахстан-2030» . Усі наступні Послання Президента визначали основні напрямки зовнішньої і внутрішньої політики держави з урахуванням реалізації пріоритетів Стратегії, Герасимчука винятком і Послання цього року «Через кризу до оновлення і розвитку». «Стратегія розвитку Казахстану, - за словами Н. а. Назарбаєва, - яку прийняли на десятиліття вперед, досвід її втілення в реальні успіхи країни дали нам впевненість у власних силах ... Саме тому сьогодні ми маємо солідну перевагу і в змозі проводити продуману і ефективну антикризову політику ». президент підкреслює, що курс держави, певний Стратегією розвитку країни до 2030 р, залишається тим самим: «процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців залишаються найважливішою триєдиної завданням для нашої держави». На реалізацію цього завдання спрямовані озвучені в Посланні заходи по виходу з кризи. в цілому система заходів, озвучених Президентом країни, дозволить забезпечити соціальну стабільність, яка в сучасних умовах повинна стати головною метою державної політики. Загальновідомо, що найбільш небезпечним наслідком економічних криз є соціальний вибух: соціальна сфера в кризових умовах може накопичити значний конфліктний потенціал, який веде до політичної нестабільності. У зв'язку з цим в світлі нових викликів, з якими може зіткнутися казахстанське суспільство, на перший план виходить завдання забезпечення соціальної стабільності, суть якої полягає в збереженні соціальних показників на рівні, не нижче гранично допустимого. в числі основних соціальних показників, обумовлених економічним розвитком: рівень життя, рівень безробіття, рівень освіченості і здоров'я населення, соціальні інвестиції, співвідношення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, ступінь соціально-економічної поляризованности суспільства та ін. Соціальні показники говорять про стан соціальної сфери та вказують найбільш вразливі місця, на які повинна бути спрямована державна політика. У свою чергу, держава має всі необхідні ресурси і можливості для вирішення багатьох проблем соціальної сфери, які впливають на рівень соціальних показників: В економічній сфері - розширення виробничих потужностей і розвиток нових галузей промисловості (додаткові робочі місця), виробничої інфраструктури, здійснення всебічної підтримки малого і середнього бізнесу, створення умов для розвитку середнього класу та ін .;

в галузі охорони здоров'я - забезпечення гарантованого обсягу безкоштовної медичної допомоги, розробка та здійснення державних програм з охорони здоров'я населення та ін., у сфері освіти - забезпечення загального доступу населення до освіти, гарантування безкоштовної середньої освіти, створення державних освітніх стандартів, розробка і здійснення державних програм підтримки наукового та інтелектуального потенціалу країни та ін.; в соціальній сфері - надання соціальних гарантій, реалізація заходів щодо соціального захисту населення, розробка та здійснення державної соціальної політики та ін. в контексті Послання Президента сьогодні державна політика повинна бути спрямована в першу чергу на підтримку найбільш вразливих груп населення, до яких традиційно відносяться працівники бюджетної сфери, пенсіонери, учнівська молодь. Так, Глава держави зобов'язав Уряд гарантувати збереження в повному обсязі і подальше збільшення, відповідно до раніше запланованого, соціальних виплат і заробітної плати бюджетникам. Зокрема, в 2010 р зарплата бюджетників і стипендії будуть збільшені на 25%, а в 2011 р - ще на 30%. Середній розмір пенсій в 2010 р буде збільшено на 25% і в 2011 р - на 30%. при цьому до 2011 р розмір базових пенсійних виплат зросте до 50% від розміру прожиткового мінімуму. Додатково для підтримки студентів держава виділяє 11 тисяч грантів і 40 тисяч кредитів. важливим пріоритетом соціальної сфери на сьогоднішній день є рішення проблеми зайнятості та безробіття населення. У зв'язку з цим Президентом поставлено завдання перед виконавчими органами влади реалізувати стратегію зайнятості, яка повинна дати нові можливості кожної казахстанської сім'ї і на перспективу забезпечити ефективний розвиток економіки в посткризовий час. В основі стратегії зайнятості повинна лежати мобільність праці, для чого необхідно розширення професійного навчання незайнятого населення і перепідготовки кадрів. Для реалізації цієї мети Глава держави доручив Уряду виділити не менше 140 млрд тенге. Однак головною умовою вирішення проблеми зайнятості та безробіття є політика, спрямована на розвиток виробничого сектора і створення нових робочих місць. На думку Президента, у нас є можливості для забезпечення, як мінімум, 350 тисяч нових робочих місць. Це, по-перше, реконструкція і модернізація комунальних мереж. По-друге, будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг місцевого значення, а також оновлення соціальної інфраструктури, насамперед шкіл і лікарень. По-третє, об'єкти місцевого значення в кожному конкретному населеному пункті. По-четверте, це розширення соціальних робочих місць і організація молодіжної практики. Все це, за словами Н. а. Назарбаєва, дозволить не тільки вирішити питання зайнятості, а й створити стимули для появи нових виробництв в нашій країні. для ефективного вирішення всіх озвучених в посланні завдань необхідно співвіднести основні заходи щодо забезпечення стійкості соціальної сфери з модернізацією економічної системи. Це передбачає такі напрями економічної політики: забезпечення продовольчої безпеки, диверсифікація експорту, розвиток базової інфраструктури, реалізація діючих перспективних інвестиційних проектів та ін. В цілому запропоновані Главою держави заходи спрямовані на подолання кризових тенденцій суспільного розвитку. Президент Казахстану впевнений, що «ми впораємося з випробуваннями і вийдемо з цієї кризи ще більш сильною та процвітаючою державою». Для цього основним напрямком діяльності держави в кризовий період буде стабілізаційна політика. Однак комплексність проблем нинішнього етапу вимагає консолідації зусиль всього казахстанського суспільства, для чого, на наш погляд, необхідна розробка нової ідеології та методології формування суспільної свідомості, особистісних інтересів і цінностей, в тому числі духовних і соціальних. У цьому контексті на порядок денний виходять питання розвитку громадянської самосвідомості і відповідальності всіх членів суспільства за збереження і зміцнення моральних норм і духовних цінностей, а також подальшої інтеграції казахстанського суспільства, збереження його єдності та стабільності. Тому в Посланні звучить заклик до всіх суспільних сил: «Давайте об'єднаємося заради подолання найжорстокішого в історії планети кризи!». Стабілізаційна політика, здійснювана Президентом Казахстану Н. а. Назарбаєвим, неодноразово в історії нашої молодої держави сприяла мобілізації та згуртуванню казахстанського суспільства в відповідальні для країни моменти. Сьогодні настав ще один такий момент, і президентський курс на стабільність виступає в якості стрижневого елемента, що концентрує зусилля суспільства на вирішення складних завдань поточного періоду.

97 /Нурсултан Назарбаєв виступив на спільному засіданні палат Парламенту

Президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв виступив на спільному засіданні палат Парламенту з Посланням народу Казахстану «Соціально-економічна модернізація - головний вектор розвитку Казахстану».

У своєму виступі Глава держави наголосив, що новий етап Казахстанського шляху - це нові завдання зміцнення економіки, підвищення добробуту народу. У сучасному світі це корінне питання соціально-економічної модернізації. Це головний вектор розвитку Казахстану в найближчому десятилітті.

- Казахстанці - це єдиний, зрілий і сильний народ. Однак ми живемо в непростий час, повне нових викликів і загроз. Наш обов'язок - підготувати економіку до цього випробування, продовжити її диверсифікацію, - зазначив Нурсултан Назарбаєв.

Президент підкреслив, що Казахстану необхідно реалізувати комплекс завдань по десяти напрямках.

Перше. Зайнятість казахстанців. Це створення ефективної системи навчання та сприяння у працевлаштуванні, сприяння розвитку підприємництва на селі, підвищення мобільності трудових ресурсів, пріоритетне працевлаштування в центрах економічної активності Казахстану.

Друге. Доступне житло. У Казахстані буде щорічно вводитися по 6 мільйонів квадратних метрів нового житла. В першу чергу, важливо вирішити питання про забезпечення власним житлом понад півмільйона молодих сімей. Для вирішення цього завдання треба довести введення орендних житлових площ до 1 мільйона квадратних метрів.

Третє. Регіональний розвиток. Сильний Казахстан - це, перш за все, сильні регіони. У перспективних ареалах економічного зростання в першу чергу повинні будуватися нові заводи, створюватися індустріальні робочі місця, соціальна інфраструктура. Окреме питання - розвиток малих міст.

- Трагедія Жанаозена показала, що такі моногорода найбільш схильні до соціальних ризиків. Держава змушена була ввести режим надзвичайного стану в Жанаозені, вжити комплексних заходів щодо стабілізації ситуації. Зараз ситуація увійшла в нормальне русло. Проголосувавши на виборах в Мажиліс переважною більшістю за партію «Нур Отан» жанаозенци показали, що вони повністю підтримують політику держави. Я прийняв рішення не продовжувати режим надзвичайного стану в Жанаозені, - сказав Президент.

Четверте. Підвищення якості державних послуг населенню. Необхідно розвивати Електронний уряд, спрощувати адміністративні процедури, підвищувати комп'ютерну грамотність населення.

П'яте. Поліпшення кадрового потенціалу. Найважливіше завдання - підготувати кваліфікований політичний клас управлінців, що складають основу нової управлінської еліти, яка має гідно вести Казахстан в ХXI столітті. Уряду, Адміністрації Президента доручено підготувати пропозиції щодо кандидатур до президентський кадровий корпус

Шосте. Модернізація судової та правоохоронної систем. Необхідно кардинально переглянути порядок формування суддівського корпусу. Треба завершити в поточному році розробку нового Кримінально - процесуального кодексу, законопроекту про приватну детективну діяльність. Важливе питання - якісне кадрове оновлення правоохоронних і спеціальних органів.

Сьоме. Якісне зростання людського капіталу в Казахстані. Це, перш за все, освіту та охорону здоров'я. Необхідно впроваджувати в процес навчання сучасні методики і технології, підвищувати якість педагогічного складу, створити незалежну систему підтвердження кваліфікації, розширювати доступність освіти для молоді. Освіта повинна давати не тільки знання, а й вміння їх використовувати в процесі соціальної адаптації. Іншим важливим напрямком підвищення рівня людського потенціалу є підвищення доступності та якості надання медичних послуг, просування здорового способу життя.

Восьме. Удосконалення пенсійної системи. Уряду спільно з Національним Банком необхідно виробити пропозиції щодо вдосконалення пенсійної системи.

Дев'яте. Індустріально-інноваційні проекти. Соціальна значущість проектів в рамках індустріально - інноваційного розвитку абсолютна. Ця програма залишається головним орієнтиром модернізації економіки. Визначено ряд нових проектів індустріалізації і розвитку інфраструктури, серед яких залізничні лінії Жезказган-Бейнеу і Аркалик-Шубарколь, комплекс глибокої переробки нафти на Атирауської НПЗ, газопереробний завод на Карачаганакське родовищі, трубопровідна система, яка забезпечить газифікацію центрального регіону країни, включаючи столицю, і інші .

Десяте. Розвиток сільського господарства. Запроваджуватимуться механізми держпідтримки роздрібної торгівлі без посередників, створений єдиний зерновий холдинг, створена державна система гарантування і страхування позик для зниження ризиків приватних інвестицій в аграрне виробництво.

Нурсултан Назарбаєв підкреслив, що Уряду необхідно зміцнювати казахстанську інноваційну систему. Одним з важливих питань поточного розвитку є диверсифікація потоків прямих іноземних інвестицій в економіку Казахстану. Їх потрібно направляти в перспективні галузі, наприклад, сферу туризму.

- Сьогодні всьому світу і кожній державі важливо знайти відповіді на потужні глобальні та внутрішні виклики. Виконавши завдання по десяти напрямках соціально - економічної модернізації, ми зміцнимо економіку, зробимо стабільним наше суспільство, підвищимо добробут нашого народу, - сказав Президент.Радянське державне будівництво. Возз'єднання казахських земель в складі КазАССР. 5 сторінка | Радянське державне будівництво. Возз'єднання казахських земель в складі КазАССР. 7 сторінка

Розселення, господарство, соц устройтво, матеріальна і духовна культура сакських племен. 7 сторінка | Розселення, господарство, соц устройтво, матеріальна і духовна культура сакських племен. 8 сторінка | Розселення, господарство, соц устройтво, матеріальна і духовна культура сакських племен. 9 сторінка | Політичні партії та громадські рухи в Казахстані в 1917-20гг. | Значення освіти КазАССР для казахського народу. | Вкажіть основні напрямки культурного будівництва в 20-30гг. ХХ ст. | Радянське державне будівництво. Возз'єднання казахських земель в складі КазАССР. 1 сторінка | Радянське державне будівництво. Возз'єднання казахських земель в складі КазАССР. 2 сторінка | Радянське державне будівництво. Возз'єднання казахських земель в складі КазАССР. 3 сторінка | Радянське державне будівництво. Возз'єднання казахських земель в складі КазАССР. 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати