Головна

Порядок і строки оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.

  1. I. Порядок укладення трудового договору
  2. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  3. I. Складання протоколу про адміністративне правопорушення
  4. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  5. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  6. II. Порядок складання звіту
  7. II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії

Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення

1. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подається судді, в орган, посадовій особі, якими винесено постанову по справі і які зобов'язані протягом трьох діб з дня надходження скарги направити її з усіма матеріалами справи до відповідного суду, вищестоящий орган, вищестоящому посадової особі.

2. Скарга на постанову судді про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту або адміністративного видворення підлягає направленню до вищестоящого суду в день отримання скарги.

3. Скарга може бути подана безпосередньо до суду, вищестоящий орган, вищестоящому посадової особи, уповноваженим її розглядати.

4. У разі, якщо розгляд скарги не відноситься до компетенції судді, посадової особи, яким оскаржено постанову по справі про адміністративне правопорушення, скарга направляється на розгляд по підвідомчості протягом трьох діб.

5. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення державним митом не обкладається.

6. Скарга на постанову судді про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності підлягає направленню до вищестоящого суду в день отримання скарги.

Стаття 30.3. Термін оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

1. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подана протягом десяти днів з дня винесення постанови.

2. У разі пропуску строку, передбаченого частиною 1 цієї статті, зазначений строк за клопотанням особи, яка подає скаргу, може бути відновлений суддею або посадовою особою, правомочними розглядати скаргу.

3. Скарги на постанови у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.1-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 цього Кодексу, можуть бути подані в п'ятиденний строк з дня вручення або отримання копій постанов.

4. Про відхилення клопотання про поновлення строку оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення виноситься ухвала.

 Місце і строки розгляду справ про адміністративне правопорушення. | Терміни та порядок виконання постанови про накладення адміністративного штрафу.

Обставини, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення. | Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення. | Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. | Види доказів у справі про адміністративне правопорушення. | Види заходів адміністративно-процесуального забезпечення, їх характеристика. | Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. | Загальні правила призначення покарання за вчинення адміністративного правопорушення. | Строки призначення адміністративного покарання і порядок призначення покарання при вчиненні кількох проступків. | Поняття і терміни адміністративного затримання. | Органи і посадові особи, правомочні здійснювати адміністративно затримання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати