На головну

Гарантії прав громадян в державному управлінні, їх види.

  1. C) звільнення від замещаемой посади цивільної служби
  2. II. Принципи громадянства РФ.
  3. II. Провини, що ущемляють право громадян на свободу вираження поглядів
  4. IV. Громадянське суспільство: поняття, структура, основні конституційні початку.
  5. V. Структура системи сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації і функції її учасників
  6. VII. Правила проведення робіт по сертифікації в системі сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації
  7. VIII. Правила по проведенню акредитації в системі сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації

Основні державні гарантії цивільних службовців закріплені в ст. 52 Федерального закону «Про державну цивільну службу РФ». Для забезпечення правової і соціальної захищеності цивільних службовців, підвищення мотивації ефективного виконання ними своїх посадових обов'язків, зміцнення стабільності професійного складу кадрів цивільної служби та в порядку компенсації обмежень, встановлених цим Законом та іншими федеральними законами, цивільним службовцям гарантуються:

1) рівні умови оплати праці, а також порівняльні показники оцінки ефективності результатів професійної службової діяльності при заміщенні відповідних посад цивільної служби, якщо інше не встановлено Федеральним законом;

2) право цивільного службовця на своєчасне і в повному обсязі отримання грошового утримання;

3) умови проходження цивільної служби, що забезпечують виконання посадових обов'язків відповідно до посадових регламентом;

4) відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості службового часу, наданням вихідних днів і неробочих святкових днів, а також щорічних оплачуваних основного і додаткових відпусток;

5) медичне страхування громадянського службовця і членів його сім'ї, в тому числі після виходу громадянського службовця на пенсію за вислугу років, відповідно до цього Закону та федеральним законом про медичне страхування державних службовців Російської Федерації;

6) обов'язкове державне соціальне страхування на випадок захворювання або втрати працездатності в період проходження цивільної служби або збереження грошового утримання при тимчасовій непрацездатності, а також на час проходження медичного обстеження в спеціалізованому закладі охорони здоров'я відповідно до федеральним законом;

7) виплати по обов'язковому державному страхуванню у випадках, порядку та розмірах, встановлених відповідно федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації;

8) відшкодування витрат, пов'язаних зі службовими відрядженнями. Порядок і умови відрядження цивільного службовця встановлюються відповідно указом Президента Російської Федерації і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації;

9) відшкодування витрат, пов'язаних з переїздом цивільного службовця і членів його сім'ї в іншу місцевість при перекладі цивільного службовця в інший державний орган. Порядок і умови відшкодування витрат цивільному службовцю встановлюються відповідно постановою Уряду Російської Федерації і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації;

10) захист цивільного службовця і членів його сім'ї від насильства, погроз та інших неправомірних дій у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків у випадках, порядку та на умовах, встановлених федеральним законом;

11) державне пенсійне забезпечення в порядку та на умовах, встановлених федеральним законом про державне пенсійне забезпечення громадян Російської Федерації, які проходили державну службу, та їх сімей.

У разі звільнення цивільного службовця від замещаемой посади в зв'язку з обранням або призначенням на державну посаду, обранням на виборну посаду в органі місцевого самоврядування, обранням (делегуванням) на оплачувану виборну посаду в органі первинної профспілкової організації, в тому числі у виборному органі первинної профспілкової організації, створеної в державному органі, умови пенсійного забезпечення даного цивільного службовця встановлюються за його вибором.

Законом встановлено і додаткові державні гарантії цивільних службовців. Так, цивільним службовцям за певних умов, передбачених нормативними правовими актами Російської Федерації або суб'єкта Російської Федерації, може надаватися право на:

1) професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування зі збереженням на цей період замещаемой посади цивільної служби та грошового утримання;

2) транспортне обслуговування, яке забезпечується в зв'язку з виконанням посадових обов'язків, в залежності від категорії та групи замещаемой посади цивільної служби, а також компенсація за використання особистого транспорту в службових цілях і відшкодування витрат, пов'язаних з його використанням, у випадках і порядку, встановлених відповідно нормативними правовими актами Російської Федерації і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації;

3) заміщення іншої посади цивільної служби при реорганізації або ліквідації державного органу або скорочення посад цивільної служби;

4) одноразову субсидію на придбання житлової площі один раз за весь період громадянської служби в порядку і на умовах, що встановлюються відповідно постановою Уряду Російської Федерації і нормативним правовим актом суб'єкта Російської Федерації;

5) інші державні гарантії.Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства. | Поняття і основні ознаки органу виконавчої влади.

Соціальне управління і його види. | Основні риси державного управління | Функції державного управління | Система принципів державного управління та їх характеристика. | Структура і види адміністративно-правових норм. | Структура і види адміністративно-правових відносин. | Роль науки адміністративного права в вдосконалення державного управління. | Джерела адміністративного права, їх характеристика. | Адміністративно-правовий статус громадянина РФ. | Класифікація органів виконавчої влади. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати