Головна

Заборони, пов'язані з громадянською службою

  1. C) звільнення від замещаемой посади цивільної служби
  2. I. Кровотечі, не пов'язані з патологією плодового яйця.
  3. II. Принципи, пов'язані з експлуатацією майна
  4. V. Структура системи сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації і функції її учасників
  5. VII. Правила проведення робіт по сертифікації в системі сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації
  6. VIII. Правила по проведенню акредитації в системі сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації
  7. А) Закономірності, пов'язані з металевими і неметалевими властивостями елементів.

У зв'язку з проходженням цивільної служби цивільного службовцю забороняється:

1) брати участь на платній основі в діяльності органу управління комерційної організацією;

2) заміщати посаду цивільної служби в разі:

а) обрання або призначення на державну посаду;

б) обрання на виборну посаду в органі місцевого самоврядування;

в) обрання на оплачувану виборну посаду в органі первинної профспілкової організації, в тому числі у виборному органі первинної профспілкової організації, створеної в державному органі;

3) здійснювати підприємницьку діяльність;

4) придбавати цінні папери, за якими може бути отриманий дохід;

5) бути повіреним чи представником у справі третіх осіб, у державному органі, в якому він заміщає посаду цивільної служби;

6) отримувати у зв'язку з виконанням посадових обов'язків винагороди від фізичних та юридичних осіб (подарунки, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат й інші винагороди).

7) виїжджати у зв'язку з виконанням посадових обов'язків за межі території Російської Федерації за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

8) використовувати в цілях, не пов'язаних з виконанням посадових обов'язків, засоби матеріально-технічного та іншого забезпечення, інше державне майно, а також передавати їх іншим особам;

9) розголошувати або використовувати в цілях, не пов'язаних з цивільною службою, відомості конфіденційного характеру, або службову інформацію, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

10) допускати публічні вислови, думки і оцінки, в тому числі в засобах масової інформації, щодо діяльності державних органів, їх керівників, включаючи рішення вищестоящого державного органу або державного органу,

11) приймати без письмового дозволу представника наймача нагороди, почесні і спеціальні звання інших держав, міжнародних організацій, а також політичних партій, інших громадських об'єднань і релігійних об'єднань, якщо в його посадові обов'язки входить взаємодія з зазначеними організаціями та об'єднаннями;

12) використовувати переваги посадового становища для передвиборної агітації, а також для агітації з питань референдуму;

13) використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій, інших громадських об'єднань, релігійних об'єднань та інших організацій, а також публічно висловлювати ставлення до зазначеним об'єднанням і організаціям в якості цивільного службовця, якщо це не входить в його посадові обов'язки;

14) створювати в державних органах структури політичних партій, інших громадських об'єднань і релігійних об'єднань або сприяти створенню зазначених структур;

15) припиняти виконання посадових обов'язків з метою врегулювання службового спору.


Гарантії, заохочення та дисциплінарну відповідальність державних службовців: поняття, види.

Основні державні гарантії цивільних службовців:

1) рівні умови оплати праці;

2) отримання грошового утримання;

3) умови проходження цивільної служби відповідно до посадових регламентом;

4) відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості службового часу, наданням вихідних днів і неробочих святкових днів, а також щорічних оплачуваних основного і додаткових відпусток;

5) медичне страхування громадянського службовця і членів його сім'ї;

6) обов'язкове державне соціальне страхування на випадок захворювання або втрати працездатності в період проходження цивільної служби або збереження грошового утримання при тимчасовій непрацездатності;

7) виплати по обов'язковому державному страхуванню;

8) відшкодування витрат, пов'язаних зі службовими відрядженнями;

9) відшкодування витрат, пов'язаних з переїздом цивільного службовця і членів його сім'ї в іншу місцевість при перекладі цивільного службовця в інший державний орган;

10) захист цивільного службовця і членів його сім'ї від насильства, погроз та інших неправомірних дій у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків;

11) державне пенсійне забезпечення.

Додаткові державні гарантії цивільних службовців:

1) професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування зі збереженням на цей період замещаемой посади цивільної служби та грошового утримання;

2) транспортне обслуговування, яке забезпечується в зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

3) заміщення іншої посади цивільної служби при реорганізації або ліквідації державного органу або скорочення посад цивільної служби;

4) одноразову субсидію на придбання житлової площі 1 раз за весь період громадянської служби;

Заохочення державного службовця - це форма суспільного визнання заслуг, надання йому пошани, має велике моральне значення і тягне за собою певні правові, в тому числі і матеріальні переваги.

Підставами для заохочення державного службовця є:

· Успішне і сумлінне виконання посадових обов'язків;

· Тривала і одночасно бездоганна служба;

· Виконання завдань особливої ??важливості і складності.

Заохочення за громадянську службу:

· Одноразова грошова заохочення;

· Оголошення подяки з грошовим заохоченням;

· Нагородження цінним подарунком;

· Привласнення почесного звання;

· Нагородження орденами і медалями.

Рішення про заохочення приймає представник наймача.

Під юридичною відповідальністю -заходи примусового характеру, які передбачаються законом і іншими НПА в якості реакції держави на вчинення державним службовцем правопорушення.

Підставою для застосування таких заходів є

· Порушення державним службовцем своїх службових обов'язків.

Види відповідальності:

· Кримінальна,

· Адміністративна,

· Дисциплінарна,

· Цивільно-правова.

Службова дисципліна на цивільній службі - Обов'язкове для цивільних службовців дотримання службового розпорядку державного органу і посадової регламенту.

За вчинення дисциплінарного проступку, тобто за невиконання або неналежне виконання цивільним службовцям з його вини покладених на нього посадових обов'язків, представник наймача має право застосувати такі дисциплінарні стягнення:

1) догана;

2) догану;

3) попередження про неповну посадову відповідність;

4) звільнення від замещаемой посади цивільної служби;

5) звільнення з цивільної служби.

За кожний дисциплінарний проступок може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.Атестація державних службовців | Порядок застосування і зняття дисциплінарного стягнення

Статус Уряду РФ | Адміністративно - правовий статус вищої посадової особи (керівника вищого виконавчого органу державної влади) суб'єкта РФ. | Вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) не може бути | Взаємодія Уряду з федеральними органами державної влади та органами державної влади інших суб'єктів РФ. | Акти Уряду, | Поняття, система, принципи державної служби в РФ. | Правове регулювання реформи державної служби. | Особливості статусу осіб, що заміщають державні посади РФ і суб'єктів РФ. | Основні права, обов'язки, кваліфікаційні вимоги до державних службовців. Атестація державних цивільних службовців. | Особливості адміністративно-правового статусу організацій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати