На головну

Заходи процесуального забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

  1. CASE-засоби проектування програмного забезпечення.
  2. D. Оброблювальні виробництва
  3. I.2.3. Проект виробництва геодезичних робіт (ППГР).
  4. II. Методи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації
  5. O Керівник Управління забезпечення зв'язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента України в судах
  6. Quot; Проектування програмного забезпечення АСОИУ ".
  7. Quot; Проектування технічного забезпечення АСОИУ ".

Заходи забезпечення провадження застосовуються з метою припинення адміністративного правопорушення, встановлення особи порушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи про адміністративне правопорушення і виконання прийнятого у справі постанови. До них відносяться:

1) доставляння;

2) адміністративне затримання;

3) особистий огляд, огляд речей, огляд транспортного засобу, що знаходяться при фізичній особі; огляд належать юридичній особі приміщень, територій, що знаходяться там речей і документів;

4) вилучення речей і документів;

5) відсторонення від керування транспортним засобом відповідного виду;

6) медичний огляд на стан сп'яніння;

7) затримання транспортного засобу, заборона його експлуатації;

8) арешт товарів, транспортних засобів та інших речей;

9) привід;

10) тимчасова заборона діяльності.

Резюме охарактеризує кожну міру.

1) Доставлення - примусове перепровадження фізичної особи з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення адміністративного правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим. Воно повинно бути здійснено в можливо короткий термін;

2) адміністративне затримання - короткочасне обмеження свободи фізичної особи. Може бути застосовано, якщо це необхідно для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи про адміністративне правопорушення, виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення. При затриманні складається протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. Термін адміністративного затримання не повинен перевищувати 3 години. Винятки: при порушенні державного кордону і якщо в якості покарання призначений арешт - 48 годин;

3) особистий огляд, огляд речей, що знаходяться при фізичній особі здійснюються в разі необхідності з метою виявлення знарядь вчинення або предметів адміністративного правопорушення. Здійснюється особою однієї статі з особою в присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд транспортного засобу - обстеження транспортного засобу, що проводиться без порушення його конструктивної цілісності, здійснюється з метою виявлення знарядь вчинення або предметів адміністративного правопорушення. Здійснюється в присутності особи, у володінні якого воно перебуває, крім випадків, що не терплять зволікання. Огляд належать юридичній особі або індивідуальному підприємцю приміщень, територій й перебувають там речей і документів здійснюється з представником юридичної особи, індивідуального підприємця або його заступника і 2 понятих. Після кожної застосованого заходу повинен бути складений протокол;

4) вилучення речей, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, і документів, що мають значення доказів у справі про адміністративне правопорушення та виявлених на місці вчинення адміністративного правопорушення або при здійсненні особистого огляду, огляду речей, що знаходяться при фізичній особі, і огляді транспортного засобу, і при здійсненні огляду належать юридичній особі територій, приміщень і знаходяться у нього товарів, транспортних засобів та іншого майна, а також відповідних документів, здійснюється уповноваженими посадовими особами, у присутності двох понятих. При скоєнні адміністративного правопорушення, що тягне позбавлення права керування транспортним засобом, у водія вилучається посвідчення водія і видається тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом;

5) особа, яка керує транспортним засобом і щодо якого є достатні підстави вважати, що ця особа перебуває в стані сп'яніння, підлягає відстороненню від керування транспортним засобом до усунення причини відсторонення;

6) особа, яка керує транспортним засобом і щодо якого є достатні підстави вважати, що ця особа перебуває в стані сп'яніння, підлягає огляду на стан алкогольного сп'яніння;

7) затримання допускається за певні порушення правил експлуатації транспортного засобу та управління ним до усунення причин затримання. Заборона експлуатації можливо також за конкретні адміністративні правопорушення і виражається в знятті номерів до усунення причини заборони експлуатації;

8) арешт товарів, транспортних засобів та інших речей, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, полягає в складанні опису зазначених товарів, транспортних засобів та інших речей з оголошенням особі, щодо якої застосовано даний захід забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, або його законному представнику про заборону розпоряджатися (а в разі необхідності і користуватися) ними;

9) привід здійснюється ОВС на підставі визначення судді, органу, посадової особи, які розглядають справу про адміністративне правопорушення;

10) тимчасова заборона діяльності полягає в короткочасному припиненні діяльності філій, представництв, структурних підрозділів юридичної особи, виробничих ділянок, а також експлуатації агрегатів, об'єктів, будівель або споруд, здійснення окремих видів діяльності (робіт), надання послуг. Термін не повинен перевищувати 5 діб.

 Опублікування, вступ в силу і дію правових актів управління. | Суб'єкти, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.

Види органів виконавчої влади. | Звільнення від адміністративної відповідальності | Учасники провадження у справі про адміністративне правопорушення. | Президент РФ і виконавча влада. | Управління в галузі зовнішньоекономічних зв'язків. | Правове становище Уряду РФ | Адміністративне право в системі російського права. | Правила накладення адміністративних стягнень. | Адміністративно-правовий метод регулювання. | Передумови виникнення адміністративно-правових відносин. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати