Головна

Маса і імпульс тіла, сила і імпульс сили. Одиниці виміру.

  1. D) Температура тіла, нагрітого до яскравого світіння
  2. I. Сторонні сили.
  3. IF (запас палива, тип двигуна, маса об'єкта) THEN (дальність польоту)
  4. Times; 10-13 см. На такій відстані вже позначаються ядерні сили.
  5. А тепер ідуть обіцяні в примітці пункти. «І у тіла, і у душі є свої потреби, які шукають
  6. Амплітудно-імпульсна модуляція як спосіб дискретизації зображення. Модель і опис дискретного зображення.
  7. Аналіз руху робочої сили.

Маса - скалярна величина, що є однією з основних характеристик матерії, яка визначає її інерційні і гравітаційні властивості.

Сила - векторна величина, що є мірою механічної дії на тіло з боку інших тіл або полів, в результаті якого тіло набуває прискорення або змінює свою форму і розміри.

Імпульс тіла - векторна величина, що чисельно дорівнює добутку маси тіла на його швидкість і має напрямок швидкості.  . Одиниця виміру: .

Імпульс сили - векторна величина, що чисельно дорівнює добутку сили на час її дії і має напрямок сили.  . Одиниця виміру:Швидкість і прискорення точки. Формули миттєвої швидкості і миттєвого прискорення. | Закони Ньютона.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати